Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Algemeen

Ontvangt u een minimumloon of minimumuitkering op grond van de Participatiewet, de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) of de Algemene Ouderdomswet (AOW) en heeft u geen vermogen? Dan komt u mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking.

Als particulier kunt u bij team belastingen van de gemeente kwijtschelding aanvragen van de volgende belastingen:

  • afvalstoffenheffing
  • onroerende zaakbelastingen
  • rioolheffing (tot een maximum van 3 eenheden van 100 m3  water of gedeelten daarvan)

Van andere belastingen krijgt u geen kwijtschelding.

Voorwaarden

Wat zijn de regels voor kwijtschelding?
De regels voor kwijtschelding zijn vastgesteld door de Rijksoverheid.
Ze zijn vastgelegd in artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling.
Team belastingen van de gemeente Krimpen aan den IJssel beoordeelt uw aanvraag op grond van deze regels en mag daarbij niet van deze regels afwijken.

Het kwijtscheldingsbeleid van de gemeente Krimpen aan den IJssel is opgenomen in de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen en de Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen.

Van welke belastingen kan ik mogelijk kwijtschelding krijgen?
U betaalt belasting aan oasen* en aan uw gemeente**.
Voor een verzoek om kwijtschelding voor alle onderstaande belastingen heeft u hetzelfde formulier nodig.

  • Afvalstoffenheffing*
  • onroerende zaakbelastingen**
  • rioolheffing (tot een maximum van 3 eenheden van 100 m3  water of gedeelten daarvan)*

Van andere belastingen krijgt u geen kwijtschelding.

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?
Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager en heeft u geen vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft de belastingen dan niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Meenemen

Hoe kan ik kwijtschelding aanvragen?
Een verzoek om kwijtschelding kunt u indienen aan de hand van het speciaal daarvoor bestemde formulier “kwijtschelding van gemeentelijke belastingen”.
Dit formulier kunt u zowel digitaal aanvragen als schriftelijk met dit formulierU kunt het formulier ook telefonisch aanvragen op nummer: 14 0180.
Het formulier dient u volledig in te vullen en samen met de vereiste bijlagen op te sturen.

Formulierenhulp
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het kwijtscheldingsformulier? U kunt daarvoor terecht bij de formulierenhulp in het Gezondheidscentrum aan de Groenendaal 1 in Krimpen aan den IJssel. Het inloopspreekuur is iedere maandag van 14.00 tot 15.30 uur en iedere woensdag van 10.00 tot 11.30 uur. Een afspraak maken is dan niet nodig.
Ga voor meer informatie naar www.krimpenwijzer.nl.

Wanneer krijg ik bericht?
U ontvangt binnen twee weken een ontvangstbevestiging.

Geen uiterste termijn
Team belastingen doet haar best de verzoeken zo snel mogelijk af te handelen. De afhandeltermijn is minimaal vier maanden. Soms kunnen wij een verzoek niet meteen in behandeling nemen, omdat u niet alle documenten hebt meegestuurd. U ontvangt dan een brief van ons met het verzoek om ontbrekende documenten op te sturen.

Na drie weken nog geen ontvangstbevestiging ontvangen?
Neem dan contact op met team belastingen (14 0180).

 

Extra informatie

Voor wie niet
Kwijtschelding is niet mogelijk voor stichtingen, verenigingen en degenen die een zelfstandig beroep uitoefenen.