Inschrijven vanuit het buitenland

Inschrijven vanuit het buitenland

 • Woont u in het buitenland en u wilt (opnieuw) naar Nederland (Krimpen aan den IJssel) verhuizen?
 • Wilt u het komende half jaar minimaal vier maanden in Nederland (Krimpen aan den IJssel) wonen?
 • Heeft u rechtmatig verblijf?

Dan maakt u een afspraak om u in te schrijven.

Aanvragen

Aan de inschrijving zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 • U verblijft gedurende een half jaar tenminste vier maanden in Nederland;
 • De aangifte moet binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf in Nederland persoonlijk worden gedaan bij team Burgerzaken;
 • Het opgegeven adres moet een adres zijn binnen de gemeente en geschikt zijn voor bewoning;
 • Komt u uit Caribisch Nederland, dan moet u aantonen dat u daar uitgeschreven bent. Dat kan met het verhuisbericht dat u bij uw uitschrijving hebt ontvangen.

Voorwaarden

Aanmelding
De aangifte moet binnen vijf dagen na aanvang van het verblijf in Nederland persoonlijk worden gedaan bij de afdeling Publiekscentrum. Van belang is dat u de juiste documenten laat zien zodat u kunt worden ingeschreven in de BRP. In ieder geval moet u een geldig paspoort of identiteitskaart kunnen overleggen.

Aan de inschrijving zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

 • U verblijft gedurende een half jaar tenminste vier maanden in Nederland.
 • Het opgegeven adres moet een adres zijn binnen de gemeente en geschikt voor bewoning.
 • Komt u uit Caribisch Nederland, dan moet u aantonen dat u daar uitgeschreven bent. Dat kan met het verhuisbericht dat u bij uw uitschrijving hebt ontvangen

Meer informatie over de legalisatie van documenten en de eisen hiervoor kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. U kunt ook contact opnemen met de gemeente, tel 14 0180.

Meenemen

Voor de afspraak dient u het volgende mee te nemen:

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van iedere persoon die wordt ingeschreven;
 • Bewijs van uitschrijving, als u komt van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatuis;
 • Huurcontract of koopcontract van uw woning of toestemming van de hoofdbewoner;
 • Originele documenten uit het buitenland van uzelf en van uw kinderen, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Hebben wij deze documenten al een keer gezien toen u nog in Nederland woond? En is niets veranderd in uw situatie? Dan hoeft u deze niet mee te nemen.

Alleen Engelse, Duitse, en Franse akten worden geaccepteerd zonder vertaling door een beëdigd vertaler. Buitenlandse documenten moeten voldoen aan de regels voor het legaliseren van buitenlandse documenten. Die regels zijn afhankelijk van het land dat ze afgaf.

Kosten

Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Levertijd

Het kan vier weken duren voordat uw inschrijving is geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). Vraagt u ook een verblijfsvergunning aan? Dan wordt uw inschrijving definitief als de gemeente bericht krijgt van de Immigratie-en Naturalisatiedienst (IND) dat u in Nederland mag wonen.