Informatieverzoek Wet Open Overheid

U mag de gemeente vragen om bestuurlijke informatie. Iedereen kan een verzoek hiertoe doen. Het kan gaan om informatie over het beleid of uit andere documenten.

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). Heeft u voor 1 mei 2022 een verzoek om informatie gedaan? En heeft u de informatie op 1 mei 2022 nog niet ontvangen? Dan valt uw verzoek per 1 mei automatisch onder de Woo.

Meer informatie

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

 • U krijgt een kopie.
 • U mag het document bekijken.
 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 • U krijgt informatie over de inhoud.

Voorwaarden

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG)

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager

Kosten

De gemeente kan kosten rekenen. Hoeveel u moet betalen hangt af van hoe u de informatie wilt ontvangen. U hoort vooraf wat de eventuele kosten voor u zijn.

 • gratis: digitale verzending van de informatie
 • gratis: informatie op papier in A4-formaat zwart-wit (maximaal 5 pagina’s)
 • wij brengen kosten in rekening als u heel veel informatie wenst. Wij nemen dan altijd eerst contact met u op.

Aanvraag

Een verzoek om informatie kunt u online, mondeling of per post doorgeven. Daarbij vermeldt u:

  • waarover u informatie wilt hebben
  • welke documenten u wilt bekijken
  • hoe u de informatie wilt bekijken of ontvangen

Uw digitale verzoek nemen we alleen in behandeling als u dit via het online aanvraagformulier indient. Verzoeken via e-mail nemen we niet in behandeling.

Reactie

Binnen uiterlijk 4 weken ontvangt u bericht over uw verzoek. Indien nodig kan de gemeente deze termijn met 2 weken verlengen.
Beslist de gemeente niet op tijd of wijst de gemeente uw verzoek af, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.