Afschrift huwelijksakte/partnerschapsakte

Dit product kunt u digitaal aanvragen of u maakt een afspraak
Een afschrift of uittreksel uit het register van huwelijken en geregistreerde partnerschappen kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is voltrokken. Het afschrift wordt alleen aan u zelf of aan uw schriftelijk gemachtigde afgegeven. Voor een uittreksel geldt die beperking niet.

Een afschrift is een volledige weergave van de opgemaakte akte. Een uittreksel is een beknopte versie van een akte.

Digitaal aanvragen

Meenemen

U kunt het afschrift of uittreksel huwelijksakte/partnerschapsakte alleen verkrijgen in de gemeente waar het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is voltrokken. Voor het vaststellen van de identiteit van de aanvrager of diens gemachtigde is overlegging van een (kopie van een) identiteitsbewijs verplicht. Een machtigingsbrief moet zowel door aanvrager als door gemachtigde worden ondertekend.

Kosten

De kosten voor een huwelijksakte/partnerschapsakte bedragen in 2023 € 15,70

Pinbetaling heeft de voorkeur.

Levertijd

Bij aanvraag aan het loket geldt de klaar-terwijl-u-wacht service. Bij een digitale aanvraag wordt het afschrift/uittreksel binnen twee werkdagen toegezonden.