Grootschalig evenement (jaarlijkse aanmelding t.b.v. regionale evenementenkalender)

Wilt u zekerheid dat een grootschalig evenement op een bepaalde datum kan plaatsvinden, meld dit dan op tijd bij de gemeente. Het evenement wordt dan geplaatst op de regionale Evenementenkalender.

Meenemen

Voor het aanmelden van een grootschalig evenement kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier.

Aanmelding moet gebeuren vóór 15 oktober van het jaar voorafgaande aan het jaar waarin het evenement moet plaatsvinden. De aanvraag moet voorzien zijn van alle vereiste bescheiden, zoals een calamiteitenplan, verkeersplan, tekeningen en dergelijke. Na 15 oktober ontvangt u een ontvangstbevestiging van de melding.