Graffitiverwijdering

De gemeente is verantwoordelijk voor het verwijderen van graffiti in de openbare ruimte en op gebouwen die eigendom zijn van de gemeente. Het kan bijvoorbeeld gaan om graffiti op bruggen, verkeersborden, afvalbakken en dergelijke. De gemeente zal zo spoedig mogelijk graffiti verwijderen in de openbare ruimte en op openbare gebouwen.

Voorwaarden

De gemeente verwijdert graffiti niet in het particuliere gebied of op particuliere eigendommen. Voor de verwijdering hiervan kunt u terecht bij een particulier bedrijf.

Kosten

Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Levertijd

In principe wordt graffiti binnen 72 uur verwijderd (mits weersomstandigheden dit toelaten).  Racistische uitingen worden binnen 24 uur verwijderd.