Gezag

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u als beide ouders samen het gezag over uw kind. Bent u als ouders niet met elkaar getrouwd en heeft u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u niet automatisch samen ouderlijk gezag. Alleen de moeder heeft het gezag. Wilt u samen het gezag uitoefenen? Dan moet u bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag indienen. Voorwaarde hierbij is dat u als vader of duomoeder het kind heeft erkend. 

 

Wilt u meer weten over het gezag aanvragen en de gevolgen hiervan? Meer informatie vindt u op de website van Rechtspraak.

Gezag per 1 januari 2023