Gehandicaptenparkeerkaart

Kunt u voor langere tijd heel slecht lopen en woont u in Krimpen aan den IJssel? Dan kunt u een parkeerkaart aanvragen. Hiermee mag u dan gebruik maken van een gehandicaptenparkeerplaats.

Digitaal aanvragen

Voorwaarden

Wie kan de parkeerkaart aanvragen?

  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. U kunt zelf auto rijden. Dan kunt een bestuurderskaart aanvragen.
  • U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelf lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken. U kunt niet zelf autorijden. U hebt altijd hulp van een bestuurder nodig. Dan kunt u een passagierskaart aanvragen.

De kaart die u krijgt is in heel Europa geldig.

Medische keuring

Een keuringsarts controleert of u aan de voorwaarden voldoet.
Bij een 1e aanvraag volgt altijd een medische keuring.

Indien u eerder een gehandicaptenparkeerkaart heeft gekregen met de geldigheidsduur van 5 jaar, hoeft u bij de verlenging niet meer te worden gekeurd door een keuringsarts.

In alle andere gevallen moet ook bij verlenging een keuringsarts bepalen of u nog steeds in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Hoelang is de gehandicaptenparkeerkaart geldig

Vaak is de kaart 5 jaar geldig. Soms korter. Tijdens de keuring hoort u van de keuringsarts of en voor hoelang u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt.

Meenemen

Digitaal aanvragen

De gehandicaptenparkeerkaart kunt u digitaal aanvragen met gebruik van Digid. U betaalt gelijk online de aanvraagkosten.

U hoeft dan maar één keer langs te komen om de gehandicaptenparkeerkaart op te halen. Bij het ophalen levert u een recente kleurenpasfoto in.

Aanvragen aan het loket

Ook kunt u de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen aan het loket. Hiervoor maakt u een afspraak bij het Publiekscentrum. Bij de aanvraag betaalt u direct de aanvraagkosten en levert één recente kleurenpasfoto in. Zowel voor het aanvragen als afhalen van de gehandicaptenparkeerkaart moet u een afspraak maken bij de gemeente.

Verlenging

Het is verstandig om twee maanden van tevoren de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen zodat u op de tijd de nieuwe in huis heeft.

Uw kaart is versleten/geheel of gedeeltelijk onleesbaar geworden

Is uw kaart versleten of onleesbaar dan kunt u een duplicaat aanvragen. Er wordt dan meteen een nieuwe kaart aangemaakt met dezelfde geldigheidsdatum als die van de oude kaart. U moet uw oude kaart en één recente kleurenpasfoto inleveren bij het Publiekscentrum. Ook hiervoor maakt u eerst een afspraak.

Uw kaart is vermist of gestolen

Is uw kaart gestolen? Dan moet u hiervan melding doen bij de gemeente. U kunt dan een vervangende kaart (duplicaat) aanvragen. De kosten voor een vervangende kaart staan onder het kopje “Kosten”. De kaart is even lang geldig als de verloren of gestolen kaart. U moet één recente kleurenpasfoto inleveren.

Voor het aanvragen van de vervangende kaart moet u een afspraak bij het Publiekscentrum van de gemeente maken.

 

Kosten

Let op! Leges worden betaald bij de aanvraag en bij afwijzing is geen restitutie mogelijk. Wanneer u niet zeker weet of u in aanmerking komt neem dan eerst contact op met Krimpenwijzer 0180 – 517 590.

Tarieven gehandicaptenparkeerkaart 2023

Vanaf 1 januari 2023 worden de volgende tarieven in rekening gebracht voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart.

Tarief 1
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart waarbij medische keuring nodig is: € 141,90
(In de praktijk is dit de 1e aanvraag of een verlenging van een eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart waarvan de geldigheidsduur korter dan 5 jaar is.)

Tarief 2
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart waarbij geen medische keuring nodig is: € 62
(In de praktijk is dit de verlenging van een eerder afgegeven gehandicaptenparkeerkaart waarvan de geldigheidsduur 5 jaar is.)

Tarief 3
Aanvraag gehandicaptenparkeerkaart na vermissing, verlies of diefstal: € 62

Pinbetaling heeft de voorkeur

Levertijd

U krijgt uiterlijk binnen 6 weken na aanvraag een bericht of uw gehandicaptenparkeerkaart is toegewezen. Bij een toewijzing dan zal de afdeling Publiekscentrum contact met u opnemen voor het afhalen van de gehandicaptenparkeerkaart.