Geboorteakte, afschrift

Dit product vraagt u digitaal aan
De geboorteakte is het schriftelijk bewijs dat iemand geboren is. Van deze akte kan een afschrift of uittreksel worden opgevraagd. Het afschrift of uittreksel geboorteakte is bijvoorbeeld nodig voor een huwelijksaangifte, vestiging in het buitenland, adoptie en echtscheiding.

Let op: Een afschrift of uittreksel geboorteakte wordt vaak verward met een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP), waarin de gemeente verklaart dat u in die gemeente staat ingeschreven. Daarom is het uittreksel BRP alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven.

Meenemen

Een afschrift of uittreksel uit het geboorteregister kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Het afschrift wordt alleen aan u zelf of aan uw schriftelijk gemachtigde afgegeven. Voor een uittreksel geldt die beperking niet.

Afschrift/uittreksel

Een afschrift is een volledige weergave van de opgemaakte akte. Een uittreksel is een beknopte versie van een akte. Uittreksels kunnen uitsluitend worden afgegeven van geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten en akten van geregistreerd partnerschap. Geef bij het aanvragen ook het doel op waarvoor u het afschrift/uittreksel nodig hebt.

Kosten

2023 € 15,70

Pinbetaling heeft de voorkeur

Levertijd

Bij aanvraag aan het loket geldt de klaar-terwijl-u-wacht service. Bij een digitale aanvraag wordt het afschrift/uittreksel binnen twee werkdagen toegezonden.