Geboorte aangifte

Voor dit product moet u een afspraak maken
Na de geboorte van uw kind moet u aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboortegemeente. Die maakt dan een akte op. Zijn de ouders gehuwd of zijn zij een geregistreerd partnerschap aangegaan, dan heeft een kind automatisch een moeder en een vader. Bent u niet gehuwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan heeft het kind (volgens de wet) alleen een moeder. Om de afstammingsrelatie tussen vader en kind tot stand te brengen, moet de vader dan het kind erkennen. Meer informatie hierover vindt u onder het product erkenning. Wilt u informatie over de keuze van de achternaam dan kunt u dit vinden onder het product naamskeuze.

Een geboorte moet binnen drie dagen na de dag van geboorte aangegeven worden. Eindigt de termijn van drie dagen op een zaterdag, zondag of feestdag, dan wordt de termijn zodanig verlengd dat er minimaal twee werkdagen in zitten. Ziet u online geen beschikbare tijd meer beschikbaar binnen 3 dagen na de geboorte, neem dan telefonisch contact op via 14 0180.

Meemoederschap of duomoederschap

Meemoederschap of duomoederschap ontstaat vanaf 1 april 2014 van rechtswege voor de echtgenote of vrouwelijke geregistreerde partner van de moeder, als het kind, onder bepaalde voorwaarden is verwekt door kunstmatige donorbevruchting. Dit moet worden aangetoond met een verklaring, afgegeven door de stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting, die bij de geboorteaangifte moet worden overlegd. Kan men geen donorverklaring tonen, dan kan het kind uit een huwelijk van twee vrouwen voor of na de geboorte worden erkend.

Meenemen

Onderstaande personen zijn bevoegd/verplicht om aangifte te doen van de geboorte:

  • de moeder van het kind is bevoegd;
  • de vader of meemoeder van het kind is verplicht. Is de vrouwelijke partner van de moeder niet de meemoeder, dan geldt die verplichting niet.

Als de vader niet aanwezig is of verhinderd is om de aangifte te doen, dan is tot aangifte verplicht:

  • iedereen die bij de geboorte aanwezig is geweest;
  • het hoofd of gemachtigde van het ziekenhuis waar de geboorte heeft plaatsgevonden.

Kosten

De aangifte is gratis.

Een afschrift van de geboorteakte kost in 2023 € 15,70

Pinbetaling heeft de voorkeur

Levertijd

Voor aangifte geldt klaar-terwijl-u-wacht service.

Extra informatie

Van iedere geboorte op Nederlands grondgebied moet aangifte worden gedaan bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. Als het kind in het ziekenhuis is geboren, moet de geboorteaangifte dus gedaan worden in de plaats waar het ziekenhuis gevestigd is.