Fonds bewonersinitiatieven (subsidie voor evenementen/buurtfeesten)

Wilt u met uw buren en bewoners van uw straat of buurt een activiteit organiseren? Bijvoorbeeld een buurt- of straatfeest, een schoonmaakactie, een kinderactiviteit, het opknappen van een groenvoorziening of een sporttoernooi? Of hebt u een andere leuke activiteit in gedachten, die u samen met de buurt wilt gaan doen? De gemeente stimuleert deze activiteiten door bij te dragen in de kosten. Hiervoor is het Fonds Bewonersinitiatieven opgericht.

Waarvoor is het Fonds Bewonersinitiatieven?

Het Fonds Bewonersinitiatieven biedt een financiële bijdrage voor activiteiten die bewoners zelf in hun straat of buurt organiseren. De gemeente wil daarmee het eigen initiatief van bewoners stimuleren. Vaak zijn er ideeën genoeg in de straten, buurten en wijken van Krimpen aan den IJssel waarmee de sociale samenhang en leefbaarheid wordt verbeterd. Als het op de praktische uitvoering aankomt strandt het echter nog wel eens op het ontbreken van geld. Het Fonds Bewonersinitiatieven lost dat probleem geheel of gedeeltelijk op.

Voorwaarden

Vanaf 1 januari 2021 is het weer mogelijk een aanvraag voor een financiële bijdrage bij de gemeente in te dienen voor activiteiten dit in 2021 gaan plaatsvinden.

Aanvragers
Aanvragers van deze subsidiekunnen zijn:
A. Bewoners en groepen van bewoners uit Krimpen aan den IJssel.
B. Verenigingen en instellingen in Krimpen aan den IJssel.

Geld
Met het Fonds Bewonersinitiatieven geeft de gemeente een bijdrage in de kosten van 75% van de totale kosten, tot een maximum € 250,- per initiatief. Er is een eigen bijdrage van minimaal 25%. Jaarlijks is een bedrag van € 10.000 beschikbaar, verdeeld in € 5.000 voor de inwoners (A) en € 5.000 voor verenigingen en instellingen (B). Om een bijdrage te krijgen moet u voldoen aan een aantal spelregels. De spelregels vindt u hier.

Levertijd

De aanvraag moet minimaal 3 weken vóór de uitvoering van de activiteit worden ingediend. Op de aanvraag wordt binnen 2 weken beslist.