Erkenning kind

Als u samen een kind krijgt en niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, heeft uw kind wettelijk gezien 1 ouder: de biologische moeder. De vader of duomoeder moet eerst het kind erkennen om juridisch ouder te worden van het kind. U hoeft niet de biologische ouder te zijn om het kind te kunnen erkennen.

Erkennen tijdens de zwangerschap, tijdens de aangifte of op een later moment

Erkennen kan tijdens de zwangerschap van uw kind. Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. Ook kunt u het kind erkennen bij de aangifte van de geboorte of op een later moment.

Kosten

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van erkenning op. Dit is gratis. Als u een afschrift van de akte van erkenning wilt hebben, zijn daar wel kosten aan verbonden.

Levertijd

Erkenning vindt plaats op afspraak. Hiervoor geldt klaar-terwijl-u-wacht service.

Extra informatie

Wilt u meer weten over het erkennen van een kind en de gevolgen hiervan? U vindt meer informatie op Rijksoverheid.