Echtscheidingsakte, afschrift

Dit product kunt u digitaal aanvragen
Van een echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap wordt een ‘latere vermelding’ opgenomen in het register van de burgerlijke stand. Deze latere vermelding is het schriftelijk bewijs dat een huwelijk is ontbonden of een geregistreerd partnerschap is beëindigd.

Meenemen

Een afschrift of uittreksel echtscheidingsakte/ontbindingsakte kunt u alleen aanvragen in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken of waar het partnerschap is geregistreerd. Het afschrift wordt alleen aan uzelf of aan uw schriftelijk gemachtigde afgegeven.

Afschrift/uittreksel

Een afschrift is een volledige weergave van de opgemaakte akte. Een uittreksel is een beknopte versie van een akte. Uittreksels kunnen uitsluitend worden afgegeven van geboorteakten, overlijdensakten, huwelijksakten en akten van geregistreerd partnerschap. Geef bij het aanvragen ook het doel op waarvoor u het afschrift/uittreksel nodig heeft.

Kosten

2023 € 15,70

Pinbetaling heeft de voorkeur.

Levertijd

Bij aanvraag aan het loket geldt klaar-terwijl-u-wacht service. Bij een elektronische aanvraag wordt het afschrift/uittreksel binnen 2 werkdagen toegezonden. Bij een schriftelijke aanvraag is dat binnen 2 dagen na ontvangst van de betaling.