Digitaal Opkopers Register

Het bestrijden van diefstal en woninginbraak is een belangrijke zaak voor politie, Openbaar Ministerie en de gemeente. Belangrijk bij die aanpak is het gebruik van het Digitaal Opkopers Register.

Wat is een opkopersregister?
Gestolen goederen vinden soms een nieuwe eigenaar via opkopers of handelaren. Denk bijvoorbeeld aan kunstvoorwerpen, auto’s, fietsen, sieraden, smartphones, tablets en foto- of videoapparatuur. Opkopers en handelaren zijn verplicht een gewaarmerkt register bij te houden. Dit is alleen verplicht, als u zeer regelmatig, dus niet hobbymatig, een tweedehands goed inkoopt dan wel voorhanden heeft en vervolgens doorverkoopt.

Wat is heling?
Heling is het kopen of verkopen van spullen, waarvan u weet (of kunt vermoeden) dat ze gestolen zijn. Heling is een misdrijf en dus strafbaar, er staat gevangenisstraf op. Voorbeelden van heling zijn het aanbieden van een gestolen smartphone bij een opkoper of het verkopen van gestolen sieraden aan een juwelier. Maar ook het verkopen van een gestolen fiets via Marktplaats is heling.

Hoe werkt het Digitaal Opkopers Register?
Het Digitaal Opkopers Register (DOR) is gebruiksvriendelijk en gratis. Het register wordt door de handelaar ingevuld op het moment van inkoop. Vanaf dat moment geldt er een bewaartermijn van vijf dagen voordat het bewuste artikel weer mag worden verhandeld. Binnen die termijn heeft de politie de mogelijkheid om informatie over gestolen goederen te vergelijken met de geregistreerde waar. Mocht de handelaar zich niet aan de verplichtingen en verboden houden, dan maakt hij zich strafbaar aan één of meerdere overtredingen of misdrijven. Dit staat beschreven in de wet.

Controle en handhaving
Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) voeren controles uit bij opkopers en handelaren in tweedehands goederen. De politie houdt zich daarnaast ook bezig met de handhaving en opsporing.

Moet ik mij aanmelden als handelaar?
Iedere ondernemer met een vestiging in Krimpen aan den IJssel die goederen inruilt, inkoopt of inneemt van particulieren of onderling verhandelt, is verplicht zich bij de gemeente als handelaar te melden. Daarnaast zijn handelaren volgens de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.67 en 2.68, verplicht een opkopersregister bij te houden. Alleen nieuwe goederen die via een producent of groothandel worden gekocht, vallen buiten de registratieplicht.

Hoe ontvangt u een DOR account?
Via het Landelijk Digitaal Opkopers Loket (DOL) kunt u zich eenvoudig aanmelden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie een melding, waarmee u meteen aan de meldplicht voldoet.