Collecte vergunning aanvragen

Wanneer u een collecte of een inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. De gemeente let bij de aanvraag op:

  • het doel van de inzameling;
  • uw organisatie;
  • de gewenste periode.

U hoeft geen vergunning aan te vragen als uw instelling beschikt over een doorlopende collectevergunning volgens het rooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of als u een inzameling doet in besloten kring. Voor de huis-aan-huisverkoop van briefkaarten en dergelijke, waarbij aangegeven wordt dat de opbrengst geheel of gedeeltelijk naar een goed doel gaat, geldt een vergunningplicht.

Voorwaarden

Wij houden ons aan het landelijk collecterooster zoals dat door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) is opgesteld. Alle landelijke fondsen hebben hierin een vaste collecteweek. Daarnaast telt het rooster vrije periodes. U kunt uitsluitend een vergunning aanvragen voor het collecteren in de vrije periodes. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via telefoonnummer 140180. Er kan alleen een collectevergunning worden verleend aan instanties die een goede beoordeling van het CBF hebben. Dit wordt nagegaan bij het CBF.

Meenemen

U kunt een collectevergunning aanvragen door het contactformulier te gebruiken. U geeft hierop het volgende aan:

– de naam van de collecterende instantie;

– de collecteperiode ( graag nakijken op het collecterooster of het een vrije periode betreft);

– het doel van de collecte.

Uw aanvraag moet uiterlijk 3 weken voor aanvang van de collecte (compleet) ingediend te zijn.

Kosten

Aan het in behandeling nemen van een aanvraag zijn geen kosten verbonden.