Briefadres

Dit product kunt u digitaal aanvragen.

De hoofdzaak van de bijhouding van de Basisregistratie Personen (BRP) is dat de overheid haar inwoners kent en weet te bereiken. Dit betekent dat een ingezetene in de BRP altijd over een adres moet beschikken. Dit is een woonadres of een briefadres.
Het briefadres (artikel 1.1 Wet BRP) is een adres waar voor betrokkene post in ontvangst wordt genomen. En waar, als daartoe grond bestaat, zorg wordt gedragen dat geschriften of inlichtingen daarover, betrokkene bereiken. Op deze adressen is een persoon bereikbaar voor communicatie met de overheid. Een persoon is ook traceerbaar via dat adres. De overheid wil haar burgers direct en fysiek kunnen bereiken. Daarmee zijn de gegevens woonadres en briefadres controleerbaar. Dit betekent dat een briefadres in principe alleen gekozen kan worden bij een natuurlijk persoon die staat ingeschreven in de BRP met een woonadres. Een stichting of rechtspersoon die haar adres aanbiedt, bijvoorbeeld op internet, voldoet hier over het algemeen niet aan. Een briefadres is alleen mogelijk als betrokkene geen woonadres heeft. Dit moet worden onderzocht.

Voorwaarden

  • Iemand verblijft in een aangewezen instelling in de zin van artikel 2.40 Wet BRP en vraagt een briefadres aan.
  • Voor zover het opnemen van iemand op een woonadres om veiligheidsredenen niet wenselijk is, kan hij in de plaats van een woonadres kiezen voor een briefadres (artikel 2.41 Wet BRP).
  • Als iemand geen woonadres heeft (artikel 2.23 lid 1 en 2.39 lid 3 Wet BRP).
  • Burgemeester en Wethouders besluiten ambtshalve tot een inschrijving op een briefadres (artikel 2.23 lid 2 Wet BRP).
  • Schippers; zolang u vaart kunt u niet ingeschreven worden op een woonadres. Gedurende de periode dat u vaart kunt u kiezen voor een briefadres bij een particulier.

Kosten

Hiervoor zijn geen kosten verschuldigd.

Levertijd

4 weken.