Bewijs van in leven zijn – Attestatie de vita

Dit product kunt u digitaal aanvragen of u maakt een afspraak.

Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een bepaalde inwoner in leven is. Dit document is onder meer nodig voor pensioen, lijfrente en sommige (levens) verzekeringsuitkeringen. U kunt het bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen. Ook kunt u iemand machtigen om het bewijs voor u aan te vragen. Het bewijs wordt niet aan derden afgegeven. Legimitatie met een geldig identiteitsbewijs is hiervoor wel noodzakelijk.

Verschil tussen Bewijs van in leven zijn en Attestatie de vita

  • Een Bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Hierop staat dat u als levend bent ingeschreven in de BRP. Dit uittreksel is in het Nederlands opgesteld en kunt u gebruiken in Nederland.
  • De Attestatie de vita is een internationaal document in het Nederlands en het Frans. Dit document komt uit de registers van de burgerlijke stand. U kunt de attestatie gebruiken buiten Nederland. U kunt ook een bijlage van de attestatie krijgen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

Digitaal aanvragen

Voorwaarden

U kunt het bewijs van in leven zijn / Attestatie de vita alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Een bewijs van in leven zijn kunt u ook digitaal aandragen. Bij deze aanvraag dient u uw DigiD-code gebruiken.

Meenemen

Als u het bewijs van in leven zijn persoonlijk aan wilt vragen bij het Publiekscentrum, maakt u hiervoor dan een afspraak.

Voor het vaststellen van de identiteit van de aanvrager of diens gemachtigde is overlegging van een (kopie van een) identiteitsbewijs verplicht. Voor een kosteloze verstrekking van een attestatie de vita moet de brief van het verzoekende pensioenfonds worden getoond.

Kosten

De kosten voor de aanvraag zijn in 2023

Bewijs van in leven zijn via balie  € 11,35

Via e- loket € 7,30

Attestatie de vita internationaal € 15,70

Pinbetaling heeft de voorkeur.

Levertijd

Bij aanvraag aan het loket geldt klaar-terwijl-u-wacht service. Bij een elektronische aanvraag wordt het bewijs van in leven zijn binnen 2 werkdagen toegezonden. Bij een schriftelijke aanvraag is dat binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.