Bewijs van in leven zijn – Attestatie de vita

Dit product kunt u digitaal aanvragen of u maakt een afspraak.

Het bewijs van in leven zijn (attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een bepaalde inwoner in leven is. Dit document is onder meer nodig voor pensioen, lijfrente en sommige (levens) verzekeringsuitkeringen. U kunt het bewijs van in leven zijn persoonlijk aanvragen. Ook kunt u iemand machtigen om het bewijs voor u aan te vragen. Het bewijs wordt niet aan derden afgegeven. Legimitatie met een geldig identiteitsbewijs is hiervoor wel noodzakelijk.

Het document wordt in sommige gevallen kosteloos aan u verstrekt. Dit geldt als u kunt aantonen dat u het bewijs van in leven zijn nodig heeft voor een Nederlands of Antilliaans pensioenfonds of voor een pensioenfonds in een ander land van de Europese Unie. In andere gevallen is kosteloze verstrekking niet mogelijk.

Digitaal aanvragen

Voorwaarden

U kunt het bewijs van in leven zijn alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Meenemen

Als u het bewijs van in leven zijn persoonlijk aan wilt vragen bij het Publiekscentrum, maakt u hiervoor dan een afspraak.

Voor het vaststellen van de identiteit van de aanvrager of diens gemachtigde is overlegging van een (kopie van een) identiteitsbewijs verplicht. Voor een kosteloze verstrekking van een attestatie de vita moet de brief van het verzoekende pensioenfonds worden getoond.

Bij een elektronische aanvraag dient u uw DigiD-code gebruiken.

Kosten

De kosten voor de aanvraag zijn in 2022

€ 14,30 via balie
€   6,90 via e-loket
€ 14,30 internationaal

Pinbetaling heeft de voorkeur.

Levertijd

Bij aanvraag aan het loket geldt klaar-terwijl-u-wacht service. Bij een elektronische aanvraag wordt het bewijs van in leven zijn binnen 2 werkdagen toegezonden. Bij een schriftelijke aanvraag is dat binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.