Alcoholontheffing

Algemene informatie

Op grond van artikel 35 van de Alcoholwet kan de burgemeester ontheffing verlenen van het verbod tot het verstrekken van alcohol. Dit kan alleen voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen.

 

Voorwaarden

Een ontheffing kan uitsluitend worden aangevraagd door een persoon die beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne en die:

  • niet onder curatele staat;
  • niet uit de ouderlijke macht is ontzet;
  • niet uit de voogdij is ontzet;
  • niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is;
  • de minimale leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

Meenemen

Bij de aanvraag moet van alle verantwoordelijken een kopie van een geldig legitimatiebewijs en van de Verklaring Sociale Hygiene worden ingediend. Ook moet een tekening worden bijgevoegd met de opstelling van de tappunten. 

De aanvraag (met bijlagen) dient te worden gemaild naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl

Aan een ontheffing kunnen beperkende voorschriften worden verbonden. Voor het aanvragen van de ontheffing kunt u gebruik maken van het formulier hierboven.

Kosten

2023 € 31,45

Levertijd

Het is belangrijk dat u de ontheffing tijdig aanvraagt, minimaal 3 weken van tevoren. Op uw aanvraag voor een drankontheffing wordt binnen 8 weken beslist.