Adoptie (inschrijving geadopteerd kind)

Adoptie betekent dat één of twee personen een kind aannemen tot hun wettige kind. Er ontstaat een nieuwe juridische familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Adoptie buitenlandse kinderen

Aan het adopteren van een kind uit het buitenland, gaat een lang traject vooraf. Na aankomst in Nederland moet het kind binnen vijf werkdagen na aankomst worden ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarvoor moet u een afspraak maken.

Meenemen:
• geldig legitimatiebewijs van de adoptiefouders en het kind;
• als dat er is: buitenlandse geboorteakte kind;
• adoptiebeschikking en overige adoptiedocumenten.

En als het van toepassing is:
• bewijs dat de adoptie volgens het adoptieverdrag heeft plaatsgevonden;
• beginseltoestemming Ministerie van Justitie.

 In sommige gevallen komt het kind Nederland binnen als vreemdeling en moet er een verblijfsvergunning worden aangevraagd.

Adoptie Nederlandse kinderen

Adoptie van een Nederlands kind komt meestal voor bij duomoeders of stiefouders.

Duomoeders

Twee vrouwen die samen een kind krijgen kunnen voor of na de geboorte een verzoek voor adoptie door de duomoeder indienen bij de rechtbank.

Stiefouders

De nieuwe partner van één van de ouders adopteert het kind. De stiefouder moet minstens drie jaar samenleven met de ouder en minstens één jaar voor het kind hebben gezorgd.

Meer informatie over adopties

Wilt u meer informatie over adopties? Die informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meenemen

Inschrijving in de BRP
Om de inschrijving in de basisregistratie personen (BRP) zo soepel mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij u om eerst contact op te nemen met de backoffice medewerker van het team Burgerzaken via telefoonnummer 140180. Deze medewerker geeft aan welke documenten u dient te overleggen en aan welke eisen deze moeten voldoen. Vervolgens kan er een afspraak worden ingepland voor de aangifte tot inschrijving. Voor de eerste inschrijving in de BRP moet een kind mee en dient de aangifte binnen vijf werkdagen te worden gerealiseerd.

Levertijd

Voor het verwerken van de inschrijving wordt een zorgvuldige procedure gevolgd. Houdt u rekening met een doorlooptijd van vier tot acht weken.