Gemeente Krimpen maakt prestatieafspraken met wooncorporaties

22 december 2021

Begin december zetten QuaWonen, Stichting Huurdersbelang en wethouder Hugo van der Wal een handtekening onder de Prestatieafspraken Wonen, Zorg en Welzijn 2022. Met deze afspraken hebben alle partijen een helder beeld van wat er volgend jaar moet gebeuren. En waarop de organisaties ook aanspreekbaar zijn. In totaal zijn er 43 concrete afspraken vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn de afspraak tot het organiseren van een buurtschouw. En een afspraak om woonfraude aan te pakken.

In 2022 is er nadrukkelijk aandacht voor:

  • Maximaal gebruik maken van de wettelijke ruimte om inwoners van Krimpen aan den IJssel met een laag- of middeninkomen aan een huurwoning te helpen;
  • Investeren in een leefbaarheidsproject in de wijk Boveneind;
  • Samenwerking op duurzaamheid; het door QuaWonen en de gemeente zoeken van onderlinge verbinding op het onderwerp ‘klimaatadaptatie’.
  • Investeren in betere begeleiding van statushouders. Door goede begeleiding bij de start te geven in hun woning en woonomgeving, worden latere problemen voorkomen.

Ook afspraken met Havensteder en SOR

Ook met  Havensteder maar 89 woningen in Krimpen aan den IJssel heeft, heeft de gemeente aangegeven ook met deze woningbouwcorporatie prestatieafspraken te willen maken. Hierin leggen we vast dat Havensteder het nog niet gedane onderhoud aan haar gebouwen gaat oppakken. Ook verbeteren ze hier groenonderhoud. Verder gaan zij op verzoek van de gemeente in 2022 deelnemen aan een leefbaarheidsproject van QuaWonen en organiseren zij samen een burendag.