Participatietraject ontwikkelvisie IJsselijk

25 maart 2021

De gemeente heeft in ontwerp een ontwikkelvisie voor de IJsseldijk en omgeving vastgesteld. Voor het opstellen van een definitieve ontwikkelvisie is de inbreng van inwoners van Krimpen aan den IJssel en ook de inwoners van Capelle aan den IJssel belangrijk. Zij hebben hun mening op de concept ontwikkelvisie gegeven tijdens de online inloopavond op 2 februari 2021. Ook is er informatie ontvangen door de achteraf ingevulde enquêtes. Bent u benieuwd naar de belangrijkste uitkomsten van de enquêtes? Bekijk dan het document ‘Participatietraject ontwikkelvisie IJsseldijk’ op https://www.krimpenaandenijssel.nl/ontwikkelvisieijsseldijk

In het tweede kwartaal van 2021 verschijnt er een document op de website waarin per ingebrachte suggestie of wens wordt aangegeven of dit meegenomen kan worden in de ontwikkelvisie.