Parkeren van aanhangwagens, campers, caravans en dergelijke per 1 november niet langer dan 3 dagen toegestaan binnen bebouwde kom

27 september 2022 Afbeelding ter illustratie van caravans

Per 1 november 2022 is het niet langer toegestaan aanhangwagens, campers, caravans of andere dergelijke voertuigen langer dan 3 dagen binnen de bebouwde kom te parkeren

Op 16 augustus 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een aanwijzingsbesluit genomen. De ingangsdatum hiervan is 1 november 2022. Hiermee heeft het college invulling gegeven aan artikel 5:6 in de Algemene plaatselijke verordening (APV). In de APV is bepaald dat aanhangers, campers, caravans en dergelijke niet langer dan 3 dagen mogen worden geparkeerd. De bebouwde kom is aangewezen als het gebied waar deze regel geldt.

Waarom dit besluit?

Aanhangers en dergelijke staan regelmatig langdurig geparkeerd binnen onze bebouwde kom. Daar krijgt de gemeente veel vragen over met het verzoek om hier iets aan te doen. Wij zien ook dat aanhangers en dergelijke onnodig parkeerplaatsen innemen. Dat komt het uiterlijk van de buitenruimte niet ten goede. Daarnaast zien we dat in een aantal gevallen de aanhangwagen als een soort afvalbak wordt gebruikt. Door het besluit van het college is het nu mogelijk om de aanhangwagens en dergelijke die langdurig worden gestald uit het straatbeeld te verwijderen.

Natuurlijk blijft het mogelijk om een aanhanger en dergelijke voor een korte periode te parkeren. De termijn is 3 dagen. Daarna moet de aanhanger en dergelijke ergens anders worden gestald. Dit mag in ieder geval niet op de openbare weg binnen de bebouwde kom.

Wat is de bebouwde kom?

De bebouwde kom zijn alle woonwijken binnen onze gemeente.

Wat als ik mijn aanhangwagen verplaats naar een andere straat? Kan die dan wel blijven staan?

Een aanhanger of dergelijke verplaatsen naar een andere straat is niet toegestaan. De regel is dat de aanhangwagen 3 dagen binnen de bebouwde kom mag staan, ongeacht de straat waar die staat.

Ik heb de aanhangwagen op eigen terrein staan. Kan dit nog?

Een aanhangwagen op eigen terrein is wel toegestaan. Het aanwijzingsbesluit geldt alleen voor aanhangwagens en dergelijke die in de openbare ruimte staan.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met team Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 0180.