Overhandiging koffertje meerjarenbegroting aan raad

13 oktober 2020

Wethouder Wubbo Tempel (financiën) biedt vanavond de raad de meerjarenbegroting 2021-2024 aan. Het is het college van Krimpen aan den IJssel gelukt een sluitende begroting aan te bieden met een klein structureel overschot voor de komende jaren.

Het is een begroting die erop gericht is om Krimpen aan den IJssel evenwichtig door de coronacrisis te loodsen. Deze crisis heeft gevolgen voor een, maar ook voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke vraagstukken en gemeenteopgaven.

De raad behandelt de meerjarenbegroting op donderdag 5 november.