Overeenkomst herontwikkeling rijksmonumentale loodsen Van Duijvendijk getekend

18 november 2021

Vandaag is de samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van de rijksmonumentale loodsen op de scheepswerf Joh. van Duijvendijk ondertekend. Namens de gemeente deed wethouder Coen Derickx dit samen met de kopers, COUP en Vakwerk Architecten.

De herontwikkeling van de loodsen zet de toon

Met deze overeenkomst voegen de gemeente en de kopers woord bij daad om de eerste stap te zetten van de gebiedstransformatie. Beide partijen gaan de komende periode aan de slag om de plannen voor de scheepswerf verder uit te werken om ze vervolgens te realiseren. Afgelopen mei gaf het college van burgemeester en wethouders de definitieve gunning aan Coup en Vakwerk Architecten om een haalbaarheidsonderzoek te starten.

De gemeente werkt al jaren aan deze herontwikkeling

De werf is een van de oudste scheepswerven van Nederland en de eerste werf met een dwarshelling. De werf bestaat al sinds de zeventiende eeuw, maar werd in 2002 gesloten. In 2009 kocht de gemeente de werf om deze te herontwikkelen. Vanwege het faillissement van de toen gecontracteerde projectontwikkelaar ging het plan uit 2011 niet door. De rijksmonumentale loodsen werden daarom in december 2020 te koop gezet. De kopers, Coup en Vakwerk Architecten, hebben plannen om (zorg)woningen en horeca te realiseren in de loodsen. Deze plannen onderzoeken ze de komende periode.