Oude bomen maken plaats voor nieuwe gevarieerd groen

19 maart 2021

Vanwege de werkzaamheden in de Krimpense wijk Langeland zijn er de afgelopen jaren veel bomen gekapt. In Langeland fase 1 zijn er daarom 77 nieuwe bomen en 22 solitaire heesters geplant. Als er in het openbaar groen voldoende ruimte aanwezig is, proberen we meer bomen terug te planten. Hierdoor blijven we een groene gemeente. Uit de beheercijfers blijkt dat tussen 2015 en 2020 het totale bomenbestand in de gemeente met 222 bomen is toegenomen.

Aanplant nieuw groen in Langeland Fase 2

De groenaannemer is gestart met het planten van nieuwe bomen in het riolerings- en herstratingsplan Langeland fase 2. Het gaat hier om het groen rond de straten de Anjelier, Hyacint en Fresia. Vanwege de ophogingen tijdens het project zijn veel bomen en heesters verwijderd. Daarom planten we 49 bomen en 27 solitaire heesters. Hierbij passen we verschillende boomsoorten toe. Zo realiseren we een afwisselend en gevarieerd bomenbestand. Na het planten van de bomen volgt de aanplant met vaste planten, sierheesters en bodembedekkers. De tekeningen vindt u op onze website: https://www.krimpenaandenijssel.nl/langelandfase2

Groenbeleid en biodiversiteit

In 2020 is de Nota Biodiversiteit vastgesteld. Ons doel is om meer groen te planten. De gemeente zet zich daarom in voor het nemen van maatregelen die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Zo werken we aan het planten van meer inheemse soorten groen en het inzaaien van bloemrijke kruidenmengsels. Dit is goed voor de natuurlijke samenstelling van bomen, struiken en kruiden. Inheemse soorten groen zijn belangrijk voor insecten en vogels. Denk hierbij aan soorten die veel insecten aantrekken, zoals de wilg, de meidoorn en de zomereik.