Ophogen gedeelte begraafplaats Waalhoven

26 augustus 2019 Afbeelding ter illustratie van de ingang van begraafplaats Waalhoven.

Op 26 augustus starten de werkzaamheden om een deel van begraafplaats Waalhoven op te hogen. De aannemer werkt in deze periode aan de vakken A, C en E. Het ophogen van de begraafplaats is van belang, omdat de begraafplaats is verzakt en er na ophoging nieuwe graven kunnen worden uitgegeven. De werkzaamheden duren tot 20 december.

Werkzaamheden vinden plaats in fases

De graven en het omliggende gebied wordt opgehoogd. Ook bestraat de aannemer de paden in dit gebied opnieuw. De werkzaamheden vinden plaats in fases. Pas als er een fase is afgerond, begint de aannemer aan de nieuwe fase. In het dossier Begraven vindt u een tekening van het gebied en de fases waarin gewerkt wordt.

Overlast wordt tot een minimum beperkt

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat u geluidshinder ervaart en dat u niet alle graven altijd kunt bezoeken. Op het gedeelte waar de aannemer aan het werk is, worden afzettingen geplaatst zodat de aannemer zo goed mogelijk zijn werk kan uitvoeren. De aannemer doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.