Ophogen gedeelte begraafplaats Waalhoven

31 oktober 2022 Afbeelding ter illustratie van de ingang van begraafplaats Waalhoven.

Op 5 november starten de werkzaamheden om een deel van begraafplaats Waalhoven op te hogen. De aannemer werkt in de periode november 2022 tot en met februari 2023 aan de vakken B en D op begraafplaats Waalhoven. Het ophogen van de begraafplaats is van belang, omdat de begraafplaats is verzakt en er na ophoging nieuwe graven kunnen worden uitgegeven.

Graven zien er na ophoging weer hetzelfde uit als ervoor

De aannemer zorgt ervoor dat ieder graf er na de werkzaamheden hetzelfde uitziet als voor de werkzaamheden. Voordat de aannemer begint aan de werkzaamheden maakt hij van elk graf een foto, zodat hij weet hoe ieder graf er uit ziet en deze weer in originele staat kan terugbrengen. Echter kan het wel voorkomen dat begroeiing niet terug geplant kan worden, omdat de begroeiing te groot is of dat het na terug planten alsnog afsterft. Als u op het graf geplaatste beplanting of losse voorwerpen wilt behouden verzoeken wij u deze voor 5 november 2022 van het graf af te halen.

Werkzaamheden vinden plaats in fases

De graven en het omliggende gebied worden opgehoogd. Ook bestraat de aannemer de paden in dit gebied opnieuw. De werkzaamheden vinden plaats in fases. Pas als er een fase is afgerond, begint de aannemer aan de nieuwe fase. Een tekening van het gebied en de fases waarin gewerkt wordt vindt u hier.

Overlast wordt tot een minimum beperkt

Tijdens de werkzaamheden kan het voorkomen dat u geluidshinder ervaart en dat u niet alle graven altijd kunt bezoeken. Op het gedeelte waar de aannemer aan het werk is, worden afzettingen geplaatst zodat de aannemer zo goed mogelijk zijn werk kan uitvoeren. De aannemer doet er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.