Openbare raadsvergadering duiding politieke situatie

20 december 2019

Op dinsdag 7 januari 2020 vindt om 20.00 uur een openbare raadsvergadering plaats. Tijdens deze vergadering is er een debat over de duiding van de politieke situatie naar aanleiding van het persbericht “Krimpense lokale partijen zeggen vertrouwen in coalitiesamenwerking op”. Alle wethouders geven aan dat zij tot op heden hun ambt blijven uitoefenen.

Uit gesprek met fractievoorzitters blijkt dat behoefte is aan openbare raadsvergadering

Burgemeester Martijn Vroom heeft de fractievoorzitters op donderdag 19 december uitgenodigd om de ontstane situatie te bespreken. Tijdens dit overleg blijkt dat er behoefte is aan een openbare raadsvergadering.

Op zoek naar informateur voor stabiele coalitie

In de komende weken wordt gezocht naar een onafhankelijke, externe informateur die gedragen wordt door alle Krimpense partijen. In overleg met alle fracties zoekt de informateur naar een stabiele coalitie.

Vertrouwen opgezegd en samenwerking beëindigd door lokale partijen

De Krimpense fracties Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen hebben woensdag 18 december de coalitiesamenwerking met VVD en D66 opgezegd.

Spreekrecht

Voor inwoners en andere belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om bij een raadsvergadering gebruik te maken van het spreekrecht over een onderwerp dat op de agenda staat. Indien u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit tot dinsdag 7 januari 2020 12.00 uur aangeven via de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180.

De agenda’s van alle raads- en commissievergaderingen zijn vanaf een week voorafgaand aan de vergadering beschikbaar via https://krimpenaandenijssel.notubiz.nl.