Op weg naar een aardgasvrij Krimpen aan den IJssel

26 november 2021

In het Klimaatakkoord staat dat gemeenten de regisseurs zijn van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. Daarom werkten we het afgelopen jaar samen met inwoners, ondernemers, woningcorporaties en Stedin aan een transitievisie warmte (TVW.) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel vraagt de gemeenteraad om deze TWV op 16 december vast te stellen.

Een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel

Ons doel is een gemeente waar we uiteindelijk geen aardgas meer gebruiken in woningen, scholen, kantoren en andere gebouwen. In de TWV laten we zien welke duurzame technieken er zijn. En in welke wijken we die technieken kunnen gebruiken. In alle buurten gaan we energie besparen. Ook maken we de gebouwde omgeving klaar voor duurzame verwarming. Eigenaren van gebouwen beslissen zelf wat ze in hun gebouw gaan doen en voor welke techniek ze kiezen. De gemeente helpt hen hier zoveel mogelijk bij.

Samen gaan we aan de slag

We werken samen met inwoners, ondernemers, de netbeheerder Stedin, woningcorporaties en andere partners. Aan de Rijksoverheid vragen we om ervoor te zorgen dat iedereen de overstap naar duurzame verwarming kan betalen.