Op 29 september en 6 oktober vergaderen de commissies van de gemeenteraad

27 september 2022 Foto van het gemeentehuis met een boom

Op donderdag 29 september vergadert de informatieve commissie. De commissie laat zich informeren door een vertegenwoordiger van de MRDH (Metropoolregio Den Haag Rotterdam) over de ontwikkelingen in het openbaar vervoer, zowel lokaal als in de regio. De coronacrisis had grote impact op het gebruik van het openbaar vervoer in de regio. De MRDH praat de commissie bij over de opgave voor het herstel van de openbaar vervoersector.

Als tweede bespreekpunt spreekt de commissie over de besluitvorming die eind dit jaar plaatsvindt over de MIRT-verkenning Oeververbindingen Regio Rotterdam, inclusief de toekomstige inrichting van de Algeracorridor. In de vergadering wordt toegelicht welk alternatief voor de inrichting van of aanpassing aan de Algeracorridor de voorkeur heeft van het college. De MIRT-verkenning is een omvangrijk project waar al sinds 2018 aan wordt gewerkt. Een onderdeel van de verkenning is de voorbereiding een toekomstbestendige oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek van de Algeracorridor. Op basis van vele onderzoeken die de afgelopen jaren zijn gedaan wordt nu, van 4 mogelijke scenario’s, een voorkeursscenario gepresenteerd.

Besluitvoorbereidende commissie op 6 oktober

Op 6 oktober spreekt de besluitvoorbereidende commissie over de volgende voorstellen:

  • Raadsvoorstel Voorkeursscenario Algeracorridor MIRT-verkenning Oeververbindingen
  • Raadsvoorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Raadsvoorstel Evenement(en) in december
  • Raadsvoorstel Raadscommunicatie

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen, die starten om 20.00 uur, aanwezig te zijn in het raadhuis. De vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Spreekrecht

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen bij de vergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Indien u hier belangstelling voor heeft, dan kunt u dit tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aangeven bij de griffie, e-mail: griffier@krimpenaandenijssel.nl of per telefoon 14 0180. Van de griffie ontvangt u na uw aanmelding voor het spreekrecht informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
Als alternatief voor het inspreken in de vergadering kunt u uw inbreng ook schriftelijk indienen bij de griffie. Deze inbrengen sturen we naar- de raads- en commissieleden.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.