Op 12 en 19 januari vergaderen de raadscommissies

11 januari 2023 Afbeelding van het raadhuis

Op donderdag 12 januari staan 2 onderwerpen op de agenda van de informatieve commissie. De raadscommissie vergadert over het raadsvoorstel Start planontwikkelingsfase nieuwbouw Crimpenersteyn en het raadsvoorstel Verbouwing voor veilige bedrijfsvoering Brandweerkazerne. In deze vergadering laten de commissieleden zich informeren over de onderwerpen. Er is ruimte voor een toelichting of presentatie en voor vragen aan de wethouder of deskundigen.

In de besluitvoorbereidende commissievergadering van donderdag 19 januari bespreken de raadsfracties wat zij van de voorstellen vinden en wat er anders of beter kan.

In de raadsvergadering van donderdag 26 januari neemt de gemeenteraad besluiten. Vaak is na de commissievergaderingen geen verdere bespreking nodig. Dan komt een raadsvoorstel op de agenda van de gemeenteraad als hamerstuk. Het kan ook zijn dat er reden is om nog wel verder te praten over het raadsvoorstel. Bijvoorbeeld als een raadslid het voorstel wil veranderen of nog een extra verzoek aan het college wil doen. In dat geval komt een raadsvoorstel op de agenda als bespreekstuk.

U bent van harte welkom om bij de vergaderingen aanwezig te zijn in het Raadhuis. De vergaderingen starten om 20.00 uur. De vergaderingen zijn ook te volgen via de website van de gemeenteraad krimpenaandenijssel.notubiz.nl/live.

Vergaderen met het BOB-model

In januari zullen de raadscommissies proefdraaien met een andere manier van vergaderen. De gemeenteraad gaat dan werken volgens een zogenoemd BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. De meest opvallende wijziging is dat alle raadsvoorstellen in 3 vergaderingen aan de orde komen. Hiermee is er duidelijkheid over hoe een onderwerp in een vergadering wordt behandeld en is er meer ruimte voor onderling debat en gesprek.

In de eerste vergadering, Beeldvorming, zijn een collegelid en een ambtenaar aanwezig om alle vragen over het voorstel te beantwoorden. In de tweede vergadering, Oordeelsvorming, is het aan de leden van de raadsfracties om hun mening te geven over het voorstel en mogelijkheden verkennen om het voorstel te veranderen of nog iets toe te voegen. Besluitvorming vindt vervolgens plaats in de raadsvergadering, meestal de laatste donderdag van de maand. In de raadsvergadering neemt de gemeenteraad daadwerkelijk besluiten over de voorstellen die in de weken daarvoor zijn voorbereid.

Er bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van spreekrecht

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen bij de vergaderingen gebruik maken van het spreekrecht. Als u hier belangstelling voor heeft, kunt u dit melden bij de griffie. Doe dit voor 12.00 uur op de dag van de vergadering. Stuur een e-mail naar griffier@krimpenaandenijssel.nl. Of bel naar 140180. Na uw aanmelding voor het spreekrecht ontvangt u informatie over de manier waarop u kunt inspreken.
Kunt of wilt u niet inspreken in de vergadering, maar wilt wel uw mening geven? Stuur dan uw bijdrage naar de griffie. Uw bijdrage wordt dan naar de raads- en burgerleden gestuurd.

De agenda’s van de vergaderingen van de raadscommissies en de gemeenteraad zijn beschikbaar via krimpenaandenijssel.notubiz.nl.