Ontwikkelvisie IJsseldijk vastgesteld door de gemeenteraad

24 september 2021

Op donderdag 23 september heeft de gemeenteraad de Ontwikkelvisie IJsseldijk vastgesteld. In de ontwikkelvisie staat hoe de verschillende binnen- en buitendijkse gebieden langs de IJsseldijk er in de toekomst uit kunnen zien. In dit gebied gebruiken we sommige gebouwen of locaties niet meer, zoals de Werf van Duijvendijk. Daarnaast is er een grotere behoefte aan meer woningen binnen de gemeente. De ontwikkelvisie verwoord die onderwerpen, het woningaanbod en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven, in één document. De ontwikkelvisie zorgt ervoor dat de gemeente de toekomstige ideeën kan beoordelen. Op die manier zullen de verschillende ideeën voor het gebied goed bij elkaar passen en aansluiten bij de wensen van de gemeente en haar inwoners. 

Bekijk hier de vastgestelde Ontwikkelvisie IJsseldijk (onder het kopje documenten).

Meedenken over de werf?

Als een van de eerste projecten binnen de ontwikkelvisie herstelt en verbetert de gemeente de Werf van Duijvendijk. Daarvoor is de gemeente op zoek naar enthousiaste deelnemers die mee willen denken over de inrichting van het openbare gebied van de werf aan de IJsseldijk.

Heeft u interesse om mee te denken over de uitwerking? Dan nodigen wij u van harte uit. Stuur daarvoor een email naar ontwikkelvisie@akroconsult.nl met als onderwerp ‘Werkgroep Openbare Ruimte’ om aan te geven dat u interesse heeft. Over een aantal weken wordt er een selectie gemaakt van een aantal geïnteresseerden om deel te nemen aan de werkgroep.