Ontwerp en creëer het nieuwe kunstwerk voor het Raadhuisplein

5 mei 2020

Welke Krimpenaar ontwerpt en creëert het nieuwe kunstwerk op het Raadhuisplein? Het kunstwerk moet een tastbare herinnering worden aan het thema vrijheid. In het jaar 2020 gedenken en vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland is bevrijd. Het is de bedoeling dat het kunstwerk op 24 oktober 2020 wordt onthuld. Op die datum is het 75 jaar geleden dat de Verenigde Naties zijn opgericht. Heeft u een goed idee en kunt u dit idee ook zelf realiseren? Bekijk dan de voorwaarden en dien uw schetsontwerp voor 1 juni 2020 in.

Eisen waaraan het kunstwerk moet voldoen

  • De bedenker en maker van het kunstwerk moet een inwoner zijn uit Krimpen aan den IJssel;
  • Het kunstwerk moet de tijd aangeven en deze tijd moet aangepast kunnen worden;
  • Het kunstwerk komt buiten, aan de voorgevel van het raadhuis;
  • Het kunstwerk moet onderhoudsarm zijn;
  • Er moeten duurzame materialen gebruikt worden;
  • Het kunstwerk mag niet aanstootgevend zijn;
  • Houd rekening met een technisch verantwoorde plaatsing: het kunstwerk mag niet te zwaar zijn en mag niet teveel uitsteken door de windbelasting;
  • Maximale budget dat beschikbaar is: 15.000 euro.

Kunstadviescommissie maakt selectie, beoordeelt maquette en kiest definitieve ontwerp

Uit de schetsontwerpen maakt de kunstadviescommissie een selectie. De commissie voor dit kunstwerk bestaat uit de burgemeester, een lid van de Werkgroep Kunstzaken, een lid van de Welstandscommissie Dorp, Stad en Land en één van de architecten van het raadhuis.

De commissie vraagt maximaal drie kunstenaars vervolgens om een ontwerp/maquette te maken, waarna er een definitieve keuze volgt. Voor de maquette is een bedrag beschikbaar van € 500,00 per maquette. De kunstenaar die het kunstwerk gaat maken ontvangt deze vergoeding niet.

Lever uiterlijk 1 juni het schetsontwerp in

U kunt het schetsontwerp uiterlijk 1 juni 2020 inleveren bij Gemeente Krimpen aan den IJssel ter attentie van Miriam Boere. Het schetsontwerp kunt u e-mailen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl, op afspraak in leveren bij het raadhuis (Raadhuisplein 2) of opsturen via de post naar Gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Miriam Boere via communicatie@krimpenaandenijssel.nl.