Omgevingsvergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Hier zijn verschillende regels voor. Vaak moet u dan een melding doen of een omgevingsvergunning aanvragen.

Bestemmingsplannen

Wil u grond of gebouwen op een andere manier gebruiken dan aangegeven in het bestemmingsplan? U kunt dan een aanvraag indienen bij de gemeente om het bestemmingsplan aan te passen.

Gebruiksbesluit

Voor het brandveilig gebruiken van een gebouw of ander bouwwerk, moet u een aantal maatregelen nemen. Hierbij moet u zich houden aan de regels uit het Gebruiksbesluit. Hierin is een melding- en vergunningsplicht verbonden.

Reclameontheffing aanvragen

Wilt u een reclamebord of uithangbord aan uw huis of bedrijfspand ophangen? U zult daarvoor een reclamebordenontheffing aan moeten vragen. Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig.

Milieubeheer, vergunning, of melding

Het kan zijn dat uw bedrijfsactiviteiten gevolgen hebben voor het milieu. Dan zult u een milieuvergunning aan moeten vragen.