Ondernemersverenigingen

Een ondernemersvereniging komt op voor de belangen van de leden. Ook probeert een ondernemersvereniging het ondernemersklimaat te verbeteren voor de ondernemers. De verenigingen zijn ook de contactpersoon tussen de gemeente en de leden van de vereniging. De ondernemersvereniging bestaat uit ondernemers uit een bepaald gebied of uit een bepaalde bedrijfstak. Een werkgeversnetwerk is een netwerk met veel invloed voor werkgevers.

Voor de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn er twee ondernemersverenigingen. Zo is er de Ondernemerskring Krimpen (OKK) en de ZZP Krimpenerwaard. De OKK richt zich vooral op de bedrijven op de industrieterreinen en de zakelijke dienstverlening. ZZP Krimpenerwaard richt zich op de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Bij beide verenigingen kunt u in contact komen met andere ondernemers en zo uw netwerk uitbreiden. Dit kan door bijvoorbeeld het bijwonen van netwerkbijeenkomsten.

Keurmerk Veilig Ondernemen

Het winkelcentrum de Olm in Krimpen aan den IJssel heeft het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Het keurmerk staat voor een schoon, heel en veilig winkel (of ondernemers) gebied. Het KVO traject wordt begeleid door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Met diverse samenwerkingspartners zoals het CCV, KIWA, de politie, Veiligheidsregio Rotterdam (brandweer), eventuele bewoners, winkeliers en/ of ondernemers en gemeente  wordt gewerkt aan de criteria die het CCV stelt aan het behalen van het KVO keurmerk. Bent u als ondernemers of winkeliers belangstellend betreft het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen, bezoek dan de website van het CCV, of neem contact op met onze accountmanager Michel Noorlander via e-mailadres michelnoorlander@krimpenaandenijssel.nl. Door het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen is de Olm een nog prettiger, schoner en veilig winkelcentrum geworden.

Fijn winkelcentrum met prettig ondernemersklimaat

De volgende netwerkpartners hebben dit mogelijk gemaakt; het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), KIWA, winkeliers en bewoners de Olm, politie, Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) en de gemeente Krimpen aan den IJssel. Met het KVO wordt er samengewerkt aan een veilig, heel en schoon winkelcentrum voor het winkelend publiek en een prettig ondernemersklimaat voor de winkeliers. Zo moet winkelcentrum de Olm een fijn winkelcentrum zijn waar inwoners van binnen- en buiten Krimpen aan den IJssel graag winkelen!