De detailhandel is een belangrijk onderdeel van de economie binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel. Maar uit het Koopstromenonderzoek 2018 blijkt dat omzetten in winkels teruglopen en dat steeds meer winkels verdwijnen. Groei is voor winkeliers niet langer vanzelfsprekend. De consument vandaag is een andere dan die van gisteren. Op internet is de keuze aan artikelen onbeperkt. Ook kunt u daar altijd terecht en heeft u betere vergelijkingsmogelijkheden.

Winkeltijden

Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel vindt u een breed aanbod van supermarkten en andere winkels. Er zijn mogelijkheden om lokaal te winkelen in de verschillende winkelcentra.

De meeste winkels zijn van maandag tot donderdag geopend van 09.00 tot 18.00 uur. Op vrijdag zijn veel winkels langer open door de koopavond. Zaterdag zijn de winkels vaak geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast mogen winkeliers hun winkels openen op zondagen en feestdagen. Dit mag sinds 2018 nadat de raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel een nieuwe Winkeltijdenverordening heeft vastgesteld. Op de websites van Winkelcentrum de Crimpenhof en winkelcentrum de Korf kunt u de precieze openingstijden vinden van de winkels.

Detailhandels- en horecastructuurvisie

De winkels en horeca in een gemeente vormen samen de voorzieningenstructuur. Hier kunnen bewoners terecht voor de dagelijkse boodschappen, een avondje uit of om even te winkelen. Landelijk is er veel dynamiek in de detailhandels- en horecasector. Verschillende ontwikkelingen, zoals de invloed van de corona maatregelen, de groei van online shoppen en de behoefte naar meer bezoekgemak en beleving, leiden tot de vraag welke voorzieningenstructuur in een gemeente haalbaar en gewenst is.

Gezien de dynamiek en de uitdagingen in de detailhandels- en horecasector, is het behouden van een divers en evenwichtig aanbod geen eenvoudige opgave. Een actuele visie bouwt voort op de huidige situatie (hoe ligt het winkel- en horeca-aanbod erbij?) en landelijke en lokale trends en ontwikkelingen (wat kunnen we in de toekomst verwachten?) en formuleert vervolgens ambities waar de gemeente op kan inzetten. Daarmee biedt de visie op de detailhandels- en horecastructuur perspectief in deze onrustige tijd voor de winkel- en horecagebieden in de gemeente Krimpen aan den IJssel.

Analyse huidige situatie

Krimpen aan den IJssel ligt op de grens van een sterk verstedelijkt gebied. Aan de ene kant van de gemeente ligt de grootstedelijke agglomeratie Rotterdam en aan de andere kant het groene open landschap van de Krimpenerwaard. In de nabijheid liggen grote voorzieningenclusters als Rotterdam-Centrum, Alexandrium, Capelle XL en het recent gemoderniseerde Koperwiek in Capelle aan den IJssel. In het landelijke Krimpenerwaard liggen relatief kleine kernen en -voorzieningencentra.

De aanbodstructuur van Krimpen aan den IJssel bestaat in de basis uit drie centrumgebieden:

  • De Crimpenhof als het grootste centrumgebied, met zowel een uitgebreid boodschappenaanbod (supermarkten) als ook het grootste aanbod aan modewinkels en andere niet-dagelijkse in de gemeente (‘even shoppen’). Anderzijds is het horeca-aanbod voor het grootste centrum niet erg groot. In het gebied liggen kansen voor een kwalitatieve opwaardering zodat de belevingswaarde voor de bezoeker verbeterd wordt.
  • De Korf als een groot en modern ‘boodschappencentrum’, met twee grote supermarkten. Dit centrum is recent opgeknapt en is het bezoekgemak (ook met fiets en auto) verbeterd.
  • De Olm als het kleinste centrum, waar een supermarkt, enkele winkel- en horecafuncties in de naastgelegen strip geclusterd liggen. Wel is hier de bestaande ruimte krap voor alle functies in het gebied én het verkeer.

Buiten deze drie centra zijn er nog flink wat winkels en horeca voorzieningen te vinden, bijvoorbeeld op de bedrijvenlocaties, maar ook bij voorzieningenplinten, zoals de Rotterdamseweg, Parkzoom en ‘Stad en Landschap’. In Krimpen aan den IJssel zijn slechts enkele woonwinkels en bouwmarkten gevestigd. Dit is begrijpelijk, aangezien in de directe nabijheid twee woonboulevards te vinden zijn (Alexandrium Woonmall, Capelle XL).

De horeca in Krimpen aan den IJssel bestaat voornamelijk uit traditionele eetgelegenheden (o.a. restaurant, lunchroom) en fastfood (o.a. snackbar, bezorg/afhaal, grillroom). Ongeveer de helft van het horeca-aanbod in de gemeente is in de centrumgebieden gevestigd. Het aanbod in de centra is een mix van daghoreca, zoals een ijssalon of lunchroom, eet- en drinkgelegenheden die (ook) ‘s avonds open zijn en fastfoodhoreca die zich (ook) richten op bezorgen/afhalen.

Visie op de detailhandels- en horecastructuur

Met een actuele detailhandels- en horecastructuurvisie heeft de gemeente weer een actueel en juridisch houdbaar toetsingskader voor huidige en toekomstige initiatieven. Onder­nemers en vastgoedeigenaren hebben weer duidelijkheid, zodat ze gericht over de toekomst na kunnen denken en beter kunnen inschatten waar investeringsmogelijkheden liggen. De (toekomstige) inwoner van Krimpen aan den IJssel profiteert hiermee van een aantrekkelijke en toekomstbestendige voorzieningenstructuur.

Met blik op de toekomst zet de gemeente in op.

1. Een divers voorzieningenaanbod

De hoofdambitie van de gemeente is om een zo divers en compleet mogelijk voorzieningenaanbod te bieden voor inwoners van de gemeente. Om deze ambitie te realiseren wordt ernaar gestreefd om winkels en horecafunctie zoveel mogelijk te clusteren in vitale en toekomstbestendige centra, zodat ze elkaar hier kunnen versterken. In de gemeente Krimpen aan den IJssel zijn deze centra het ‘Hart van Krimpen’ (Crimpenhof en omgeving), wijkcentrum De Korf en buurtcentrum De Olm. De concentratie van detailhandel en horeca in deze centra draagt ook bij aan het faciliteren van sociale ontmoeting en cohesie in de gehele gemeenschap.

2. Leefbare woongebieden

Een volwaardig dagelijks boodschappenaanbod in de buurt is prettig voor de inwoner en belangrijk voor de leefbaarheid van woongebieden. De drie centrumgebieden in Krimpen aan den IJssel zijn evenredig over de gemeente verdeeld en houden daarmee de afstand tot de dagelijkse voorzieningen voor eenieder beperkt.

3. Kans: Impuls kwaliteit leefomgeving

In meerdere gebieden waar nu winkel- en horecafuncties zijn gevestigd liggen kansen voor een kwalitatieve verbetering van de leefomgeving. Tegelijkertijd is de gemeente op zoek naar potentiële locaties voor woningbouw. De dynamiek in zowel de winkelmarkt als de woningmarkt is een koppelkans. De gemeente heeft ambities voor zowel vitale centrumgebieden als aantrekkelijke woongebieden.

Op de visiekaart (p.22) is de toekomstig gewenste detailhandelsstructuur (de hoofdstructuur) voor de gemeente Krimpen aan den IJssel weergegeven. Winkels en horeca buiten de centrumgebieden dragen niet bij aan het versterken van de structuur, en kunnen hier zelfs afbreuk aan doen. Het is dan ook niet gewenst om buiten de genoemde centrumgebieden mee te werken aan nieuwe ontwikkelingen (bijv. uitbreiding buiten de bestaande mogelijkheden), en waar mogelijk mee te werken aan het verminderen van beschikbare ruimte. De visie gaat over de toekomst, wat betekent dat een bestaande ondernemer in de huidige vorm haar bedrijfsvoering kan voortzetten, ook buiten de gewenste structuur.

Vervolg: gebiedsonderzoeken buiten hoofdstructuur

In de gemeente zijn enkele locaties die buiten de hoofdstructuur liggen en kansrijk zijn voor woningbouw. Dit betekent dat hier mogelijkheden verkend worden om beschikbare, onbenutte (detailhandels)ruimte te transformeren naar andere wenselijke functies, waaronder wonen. In de gebieden Brinkweg, Parkzoom en Stad en Landschap zal hiervoor specifiek gebiedsonderzoek uitgevoerd worden. Hierbij worden ook lokale betrokkenen meegenomen in de verkenning van mogelijke ontwikkelingen.

Visie = ruimtelijk beleid

Deze visie dient als basis voor bestemmings-/omgevingsplannen van Krimpen aan den IJssel. In het bestemmings- (of omgevings)plan kan de gemeente gebieden aanwijzen waar welke vorm van detailhandel of horeca mag plaatsvinden. Buiten deze gebieden wordt geen (uitbreiding van) detailhandel toegestaan. Hierbij geldt dat winkels en horecafuncties de grootste bijdrage leveren in de drie centrumgebieden. De beleidsregels over mogelijke uitzonderingen (bijvoorbeeld voor bouwmarkten of autodealers) zijn opgenomen in hoofdstuk 4.