De Stormpolder is een bedrijventerrein in de gemeente Krimpen aan den IJssel. Het gebied ligt op een eiland, ingeklemd tussen de Hollandse IJssel, de Nieuwe Maas en de Sliksloot. Tegenwoordig biedt de Stormpolder plaats aan tientallen bedrijven met in totaal meer dan 7000 arbeidsplaatsen.

De gemeente werkt samen met bedrijven en overlegorganen om de Stormpolder verder te ontwikkelen. Het bedrijventerrein heeft namelijk het vermogen om de sociale en economische inrichting van de gemeente Krimpen aan den IJssel te versterken. Dit komt door de goede ligging. Het terrein ligt aan het water en biedt dus goede kansen op het gebied van de ontwikkeling van bijzondere werk- en woonmilieus.

Speerpunten

Verder zijn er een aantal extra belangrijke punten binnen het beleid van de Stormpolder:

  • Karakter Stormpolder handhaven
  • Bereikbaarheid vergroten
  • Infrastructuur binnen het terrein verbeteren
  • Deelgebieden aanpakken
  • Werken en wonen mogen elkaar niet hinderen.