Nijlganzen binnen de gemeente

13 september 2022

In Krimpen bevinden zich meerdere populaties nijlganzen. Om de overlast van de nijlganzen zo veel mogelijk te beperken, worden binnen onze gemeente verschillende maatregelen getroffen:

  • Jaarlijks worden er 2 tellingen uitgevoerd om te beoordelen of de populatie gelijk blijft of uitbreidt.
  • Eieren die bereikbaar zijn worden geschud. Zo voorkomen wij dat de populatie verder uitgroeit. Het eieren schudden laten wij uitvoeren door een erkend faunaspecialist.
  • De groenaannemers die in onze gemeente werkzaamheden verrichten worden jaarlijks herinnerd om nijlgansnesten te melden bij de gemeente.

Het schudden van eieren gebeurt op basis van meldingen die wij binnen krijgen. Indien u een nest ziet kunt u deze bij het KCC melden via telefoonnummer: 14 0180.