Stemmen is belangrijk

In het jaar 2019 zijn er drie verkiezingen. Op 20 maart gaan de stembussen open voor Provinciale Staten en voor de besturen van de waterschappen. En over enkele maanden staan de verkiezingen voor het Europees Parlement op de rol. Vanuit democratisch oogpunt gezien is 2019 dus een heel bijzonder jaar. Ik roep u op om drie keer uw stem uit te brengen. Maak gebruik van uw invloed op de toekomst van Zuid-Holland, van Nederland en van Europa. lees meer..
Woning gesloten vanwege ernstige woonoverlast
Wethouder in de wijk Langeland
Wethouder in de wijk Lansingh-Zuid
Praat mee over cultuur
Vergaderingen gemeenteraad
Uitnodiging informatiebijeenkomst project MIRT-verkenning oeververbinding regio Rotterdam
Aandacht voor lezen tijdens Nationale Voorleesdagen
Stembureauleden en tellers gezocht
Burgemeester Martijn Vroom reikt Guldemont-oorkonde 2018 uit
1 14 15 16