Krimpen zet komende jaren extra in op duurzaamheid

Krimpen wil alle zeilen bijzetten om grote stappen te zetten naar een klimaatneutraal en gezond Krimpen aan den IJssel in 2050. Internationale en nationale afspraken liggen al enkele jaren vast. lees meer..
Cyber Agents uit Krimpen aan den IJssel gehuldigd
Onderhoud boomgaard Boveneindselaan voor 5 jaar gegarandeerd
Sinds 17 april geldt een nieuwe situatie voor autoverkeer Nieuwe Tiendweg – Algerabrug
Inkomenstoets bij Wmo-aanvraag huishoudelijk hulp
Vanaf 17 april forse verkeershinder op de Grote Kruising door start fase 6
Online wijkspreekuur Langeland
Langdurige afsluiting toerit Nijverheidstraat naar Algeraweg
Nieuwe gemeentegids
Werken we samen aan een Fairtrade Gemeente?
Neem plaats in de Krimpense Fairtrade kerngroep
Online wijkspreekuur Kortland-Noord
Door RREW-subsidie ruim 270.000 euro beschikbaar voor energiebesparing Krimpense woningen
Vanaf 17 april geldt een nieuwe situatie voor autoverkeer Nieuwe Tiendweg – Algerabrug
IJsselgemeenten gebruikt juiste beslagvrije voet
Commissaris van de Koning brengt online ambtsbezoek aan Krimpen
Werkzaamheden EMK-terrein
Realistische energiestrategie dankzij samenwerking in regio Rotterdam Den Haag
Zonnepanelenactie een groot succes
Online wijkspreekuur Oud-Krimpen
Commissievergaderingen gemeenteraad
De RIVM-maatregelen gelden ook voor Pasen
Reactie burgemeester op aanbrengen schade Mieraskerk
Sluiting raadhuis vanwege Pasen
Verklaring gemeenteraad Krimpen aan den IJssel
Online wijkspreekuur Kortland-Zuid
Krimpens Sociaal team biedt hulp aan gedupeerden Kinderopvangtoeslag
College denkt in coronatijd mee met horeca en inwoners
Krimpense jongeren overhandigen plan voor verbetering skatepark
Participatietraject ontwikkelvisie IJsselijk
Raadsvergadering donderdag 25 maart 20.00 uur
Oude bomen maken plaats voor nieuwe gevarieerd groen
Gemeente Capelle aan den IJssel sluit langdurig toerit Nijverheidstraat naar Algeraweg
Werkzaamheden EMK-terrein
Gemeente onderzoekt toekomstbestendigheid buitensportlocaties
Voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezingen
Stortsteen onderzoek Hollandsche IJssel en Sliksloot
Krimpen en Capelle praten over morgen
Veilig stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen
Burgemeester Martijn Vroom gaat voor tweede termijn
Aanbieden van restafval op grondstoffencentrum vanaf 1 april niet meer mogelijk
Adviesraad Sociaal Domein
Enquête recreatiegebieden Groenalliantie: Denk mee!
Vervroegd inzamelen PMD
Gemeenteraad spreekt over vermindering geluidshinder TenneT
Krimpense middelbare scholen zijn blij weer open te zijn
Conceptverordening hondenbeleid in natuur- en recreatiegebieden Groenalliantie bekend
Steun de Krimpense ondernemers en koop lokaal
Krimpenaren ontvangen eerste Meedoenpassen
Statement college inclusiviteit
1 9 10 11 12 13 19