Nieuwe wethouders beëdigd in Gemeente Krimpen aan den IJssel

2 juli 2020

In de raadsvergadering van 2 juli zijn drie wethouders gekozen en beëdigd. De nieuwe wethouders zijn Hugo van der Wal (SGP), Coen Derickx (PvdA) en Wubbo Tempel (CDA). Zij vormen samen met burgemeester Martijn Vroom en huidig wethouder Anthon Timm (VVD) het college van B&W.

Coalitieakkoord ‘Evenwichtig de crisis door’

Door de SGP, VVD, Krimpens Belang, CDA, PvdA en de Christen Unie zijn de afgelopen maanden besprekingen gevoerd over de samenstelling van een nieuw college en over een coalitieakkoord, geldend tot de verkiezingen in maart 2022. Het coalitieakkoord is op 26 juni gepresenteerd en heeft het thema ‘Evenwichtig de crisis door’.

Portefeuilleverdeling college

De verdeling van de portefeuilles is in hoofdlijnen:

Hugo van der Wal

Onder meer Sociaal Domein (WMO, jeugdzorg) en wonen.

Anthon Timm

Onder meer economie, bereikbaarheid en mobiliteit.

Coen Derickx

Onder meer sport, cultuur en buitenruimte.

Wubbo Tempel

Onder meer financiën, duurzaamheid en onderwijs.

Burgemeester

Openbare orde en veiligheid (wettelijke taken), dienstverlening, personeel en organisatie, communicatie en representatie.

Inwerken

De nieuwe wethouders willen zich uiteraard goed inwerken. De komende maanden gaan zij daarom in gesprek met onder andere inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers over onderwerpen die in hun wijk(en) spelen. Met de collegebezoeken wordt de nadruk gelegd op een eerste kennismaking en wil het college een eerste stap zetten richting een mooie relatie tussen de samenleving en het gemeentebestuur. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het collegesecretariaat via 14 0180 of gemeente@krimpenaandenijssel.nl.