Nieuw platform Staat van Rijnmond

13 januari 2022

Onlangs is het nieuwe platform Staat van Rijnmond geopend. Het platform bundelt, bewerkt en presenteert data van en over de Rijnmondgemeenten. De informatie op het platform gaat over milieu en leefomgeving. Er zijn vele mogelijkheden om de data te gebruiken. Bijvoorbeeld voor beleidstukken, maar ook voor omgevingsvisies en omgevingsplannen binnen regio Rijnmond.

Een platform voor professionals en geïnteresseerden

Staat van Rijnmond is een product van het project Monitoring en Omgevingsinformatie (MOI). De uitvoering ligt bij team OMMO (Omgevingsinformatie en Monitoring) van DCMR. De website is speciaal voor professionals, zoals gemeentebestuurders en ambtenaren, maar is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is. Op de website is een indicatie te vinden van de kwaliteit van de leefomgeving in regio Rijnmond. Ook vindt u vergelijkingen tussen gemeenten en kunt u de data die erbij horen downloaden. De data zijn een goed hulpmiddel voor verschillende zaken, zoals onderzoek, verantwoording of besluitvorming.

Voor alle beschikbare data en meer informatie bekijkt u de website via https://staatvanrijnmond.nl/dashboard/moi-dashboard/over-staat-van-rijnmond/