Niet te veel lood in bodem Krimpense kinderspeelplaatsen

16 oktober 2019

Er zijn in Krimpen aan den IJssel geen kinderspeelplaatsen met onvoldoende bodemkwaliteit. In opdracht van provincie Zuid-Holland onderzocht de DCMR afgelopen half jaar het blootstellingsrisico aan lood in de bodem van negen kinderspeelplaatsen in Krimpen aan den IJssel.

Resultaten van het onderzoek

Op vijf van de onderzochte speelplaatsen is er geen contact met de bodem mogelijk en daardoor kunnen kinderen niet in aanraking komen met lood. Bij de andere vier zijn bodemmonsters genomen. De resultaten van de bodemmonsters van de speelplaatsen aan de Tuinstraat en de Waalsingel geven aan dat bodemkwaliteit matig is. Dit betekent dat er op termijn maatregelen getroffen moeten worden. Bij de herstratings- en rioleringstrajecten in Oud-Krimpen worden deze speelplaatsen aangepast of vernieuwd. Als de speeltuinen zijn aangepakt, is de bodemkwaliteit ook daar weer voldoende.

Toekomstige inrichting speelplaatsen

Kinderen vormen een kwetsbare groep als het gaat om lood. Als kinderen op die grond spelen kunnen zij lood binnenkrijgen. Inname van lood kan nadelige effecten hebben op de gezondheid. Kinderen van nul tot zes jaar lopen hierbij het meeste risico.

Bij de toekomstige herinrichting van kinderspeelplaatsen houden we rekening met de eventuele kans op blootstelling aan lood in de bodem. Als het nodig is, wordt er vooraf aan de werkzaamheden een bodemonderzoek uitgevoerd.