Mogelijk nieuwe hoogspanningsleiding naar Krimpen aan den IJssel

13 januari 2023 Legenda van zoekgebied en grensgebied gemeenten.

In 2030 moet er een extra 380 kV hoogspanningsleiding zijn aangelegd tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel. Of tussen Geertruidenberg en Crayestein. De verbinding is nodig om alle duurzame energie te vervoeren. Hiervoor heeft het huidige hoogspanningsnetwerk in 2030 te weinig capaciteit. Dat staat in de Nota Voornemen en Participatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De nota ligt tot 24 februari ter inzage. Op dinsdag 7 februari organiseert het ministerie hierover een inloopbijeenkomst.

Volgens het ministerie zijn er 2 mogelijkheden om de transportcapaciteit tussen Geertruidenberg en Krimpen aan den IJssel te vergroten. 1 ervan start in Krimpen aan den IJssel en loopt door de Krimpenerwaard. Bij de uitbreiding breidt het ministerie ook de hoogspanningsstations bij de uiteinden van de verbinding uit. De nieuwe verbinding kunnen ze niet combineren met de bestaande hoogspanningsverbinding.

Ministerie moet iedereen van begin af aan betrekken en informeren

Wethouder Hugo van der Wal (portefeuillehouder): “We realiseren ons dat er straks meer wordt gevraagd van het elektriciteitsnetwerk. Ik vind het belangrijk dat bij een eventuele uitbreiding op Krimpens grondgebied TenneT en het ministerie zorgvuldig kijken naar wat dit betekent voor de omwonenden. Extra hinder vinden wij onacceptabel. Ook mag een nieuwe hoogspanningslijn onze overige maatschappelijke opgaven en die van onze buurgemeente Krimpenerwaard niet belemmeren. Denk daarbij aan zaken zoals woningbouw, recreatie en natuur, landbouw en waterwinning. Die belangen mogen ze zeker niet uit het oog verliezen. Daarom is het goed dat iedereen vanaf het begin wordt betrokken en geïnformeerd. Wij roepen daarom iedereen op om hun zienswijze in dit proces te delen”

Op dit moment is er alleen een zoekgebied bekend

Binnen dit zoekgebied kijkt het ministerie naar de mogelijkheden voor een tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. Hiervoor brengt zij alle belangen in kaart. Volgend jaar wil het ministerie haar voorkeur uitspreken. Dat voorkeurstracé werken ze daarna verder uit. De uitvoering start dan in 2027. In 2030 moet de verbinding gebruiksklaar zijn.

Bekijk de stukken en reageer!

Tot en met 23 februari zijn alle stukken te bekijken op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c. In het Voornemen licht het ministerie het project en de procedure toe. In het participatieplan staat hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. Op 7 februari organiseert het ministerie van EZK van 19.00 tot 21.00 uur een inloopbijeenkomst. Dit is in het Dorpshuis in Lekkerkerk. Op 14 februari is de online informatiebijeenkomst. Op www.rvo.nl/hoogspanningsverbinding-g-k-c staat meer informatie over de locaties en tijden van de informatiebijeenkomsten. Ook kunnen inwoners hier reageren.

Op YouTube is een animatiefilmpje over de noodzaak van nieuwe hoogspanningsverbindingen te zien: Waarom hebben we nieuwe 380 kV-verbindingen in Nederland nodig? – YouTube. Meer informatie over het project is te vinden op www.tennet.eu/geertruidenberg-krimpen-crayestein.