Meer dan helft Krimpense speellocaties komende 4 jaar door gemeente aangepakt

23 juli 2019

Vandaag ondertekende John Janson, wethouder Buitenruimte een viertal contracten met de speelruimteleveranciers die de aanbesteding speelruimte 2019-2022 van de gemeente Krimpen aan den IJssel hebben gewonnen. De komende vier jaar gaat de gemeente samen met de speelruimteleveranciers Kompan, Eibe, Proludic en Van EE zich sterk inzetten op het transformeren van de speelruimte in Krimpen. Minder van hetzelfde en meer variatie, in lijn met de Schijf van Vijf voor Buitenspelen. Meer aandacht voor spelen in het groen, vrolijke speelpleintjes, goede sportplekken, speelroutes en uitdagende buurtplekken om samen te spelen, bewegen en elkaar te ontmoeten. In totaal wordt er in vier jaar tijd meer dan de helft van alle speellocaties in de gemeente opgepakt. De ingrepen variëren van herinrichting als (centrale) buurtspeelplek, tot omvorming naar een ravotplek of speelpleintje zonder toestellen.

Uitnodiging omwonenden om mee te denken met hun speelruimte

Bijzonder aan de wijze van opdrachtverstrekking is dat er twee verschillende vormen worden gehanteerd door de gemeente. Een rechtstreekse gunning van een opdracht wordt gebruikt bij vervanging van enkele speeltoestellen. Bij grotere investeringen wordt een mini-competitie aangegaan. Bij een mini-competitie wordt er aan elk van de vier speelruimteleveranciers gevraagd om een ontwerp op te stellen waarna de vier ontwerpen tegen elkaar strijden om de opdracht. Omwonenden worden via een bijeenkomst betrokken in het proces om te komen tot een opdracht, als ook in het beoordelingsproces van de ontwerpen in de mini-competitie. Janson: “De gemeente Krimpen vindt het belangrijk dat bewoners hier in mee denken. Ik nodig hen dan ook van harte uit!”