Maand mei in het teken van jeugd en verleidingen

23 juli 2019

Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is van alle tijden. Om het middelengebruik tegen te gaan staat de maand mei in het teken van dit thema. U bent van harte welkom gedurende de maand mei op tal van activiteiten. Maar ook de jongeren zijn van harte welkom!

Een maand lang activiteiten

De gemeente is vorig jaar samen met de betrokken partners een integrale brede aanpak gestart. Eén van de concrete acties in de aanpak van deze problematiek is de organisatie van een maand lang activiteiten rond het thema jeugd en verleidingen. Gedurende de hele maand mei organiseren diverse partners van de gemeente een activiteit om extra en serieuze aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Overzicht van activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in onze gemeente.

Jongerenwerk

Quiz met jongeren om hun kennis over verleidingen te testen. Diverse data: 7, 9, 10, 21, 23, 24 mei van 14.30-17.30 uur, Nachtegaalstraat 8 (ingang Koekoekstraat)

Ouderavond met algemene informatie over verleidingen. Maandag 13 mei om 19.00 uur, Nachtegaalstraat 8 (ingang Koekoekstraat). Meer informatie over deze avond vindt u op: http://jongerenwerkkrimpen.nl/13-mei-ouderavond-jeugdverleidingen/

Filmavond. Vrijdag 17 mei van 19.00-22.00 uur, Nachtegaalstraat 8 (ingang Koekoekstraat)

www.jongerenwerkkrimpen.nl

Enver Pleegzorg

Koffieochtend Pleegzorg Enver

Ouders met pleegkinderen vanaf 10 jaar zijn van harte uitgenodigd door Enver en jongerenwerk om meer te horen over middelengebruik, het puberbrein, groepsdruk en het effect van social media. Woensdag 22 mei om 10.00 uur, bij jongerenwerk, Nachtegaalstraat 8 (ingang Koekoekstraat)

www.enver.nl en www.jongerenwerkkrimpen.nl

Krimpenerwaard College

Dinsdag en donderdag gedurende de pauzes in de aula voorlichting van jongerenwerk over het gebruik van alcohol en drugs, groepsdruk en gedrag.

www.kwcollege.nl en www.jongerenwerkkrimpen.nl

Basisschool Het Mozaïek

Informatiemiddag genotsmiddelen voor leerlingen en ouders van groep 8. Vrijdagmiddag 10 mei, Una Corda 34

www.gbsmozaiek.nl

Admiraal de Ruyterschool

Groep 7 en 8 krijgen twee preventielessen, gegeven door HALT. Verder wordt er nog tijdens de lessen extra ingegaan op middelengebruik en weerbaarheid.

www.halt.nl en www.sggkrimpen.nl

Huisartsen

Via de beeldschermen, posters en flyers wordt in de wachtkamers aandacht gegeven aan het onderwerp jeugd en verleidingen.

Wijkgemeente De Rank

Jeugddienst “Ff chillen” in het thema van jeugd en verleidingen, met medewerking van de Praiseband Testify. Na afloop is er gelegenheid na te praten met elkaar.

Zondag 26 mei om 18.30 uur, Albert Schweitzerlaan 8.

www.derankkrimpen.nl

Centrum voor jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin geeft aandacht aan het thema jeugd en verleidingen op haar website en in haar nieuwsbrieven aan alle basisscholen en voortgezet onderwijsscholen.

www.cjgkrimpenaandenijssel.nl

Politie

De politie informeert over en confronteert jongeren op straat met middelengebruik en andere verleidingen. Ook gaat zij thuisgesprekken aan met de jongere en de ouders of verzorgers om verdere escalatie te voorkomen.

https://www.politie.nl/themas/jongeren-en-alcohol.html

Gemeente

Op diverse momenten en plekken zoekt de gemeente jongeren op met de alcohol- en drugsbril. De bril kan bij de jongere worden opgezet en geeft hem of haar een simulatie van alcohol of drugs op het lichaam. Hiermee kunnen jongeren ervaren wat middelengebruik met je lichaam doet.

Wilt u meer informatie?

Als u meer informatie wenst over het onderwerp of één van deze activiteiten, dan verwijzen wij u graag naar de website van de partner, die de activiteit organiseert.

Heeft u hulp nodig op het gebied van verslaving?

Wanneer u als ouder of verzorger van een jongere met problematisch gebruik of een verslavingsprobleem zorgen over uw kind heeft, kunt u zich melden bij Krimpenwijzer. U kunt via KrimpenWijzer ondersteuning en begeleiding voor uw kind krijgen. Er hebben al diverse succesvolle begeleidingstrajecten plaatsgevonden. Krimpenwijzer heeft een nauwe samenwerking met professionals en instanties in de jeugdhulpverlening.

KrimpenWijzer is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 – 17:00 uur via telefoonnummer 0180-517 590 of per e-mail via info@krimpenwijzer.nl.