Maand mei in het teken van jeugd en verleidingen

23 juli 2019

Het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren is van alle tijden. Om het middelengebruik tegen te gaan staat de maand mei in het teken van dit thema. Iedereen is van harte welkom op diverse activiteiten, die de gemeente en haar partners organiseren.

De gemeente is vorig jaar samen met de betrokken partners een integrale brede aanpak gestart. Eén van de concrete acties in de aanpak van deze problematiek is de organisatie van een maand lang activiteiten rond het thema jeugd en verleidingen. Gedurende de hele maand mei organiseren het jongerenwerk, Enver Pleegzorg, Krimpenerwaard College, Basisschool Het Mozaïek, Admiraal de Ruyterschool, huisartsen, Wijkgemeente De Rank, Centrum voor Jeugd en Gezin, de politie en gemeente één of meerdere activiteiten om serieuze aandacht te vragen voor dit onderwerp. Een overzicht van de activiteiten die plaatsvinden in Krimpen vindt u op www.krimpenaandenijssel.nl/jeugdenverleidingen.

Heeft u hulp nodig op het gebied van verslaving?

Wanneer u als ouder of verzorger van een jongere met problematisch gebruik of een verslavingsprobleem zorgen over uw kind heeft, kunt u zich melden bij KrimpenWijzer. U kunt via KrimpenWijzer ondersteuning en begeleiding voor uw kind krijgen. Er hebben al diverse succesvolle begeleidingstrajecten plaatsgevonden. KrimpenWijzer heeft een nauwe samenwerking met professionals en instanties in de jeugdhulpverlening.

KrimpenWijzer is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0180 51 75 90 of per e-mail via info@krimpenwijzer.nl.