Landelijke Opschoondag

23 juli 2019

Op zaterdag 23 maart is het de Landelijke Opschoondag. Het thema dit jaar is ‘iedereen doet mee’, doet u ook mee? Vanochtend vond er in samenwerking met Stichting Pameijer al een zwerfafvalactie plaats rond het raadhuis. Daarna werden de zwerfafvalpakkers in het zonnetje gezet en ontvingen zij een speciale oorkonde. Samen met wethouders Kirsten Jaarsma en John Janson vond er een feestelijke afsluiting plaats in de raadzaal.

Zwerfafval

Zwerfafval is de verzamelnaam voor al het afval dat niet in de afvalbak terechtkomt. In Nederland bestaat zwerfafval vooral uit sigarettenpeuken, kauwgom en verpakkingsmateriaal zoals snoepwikkels, flesjes en blikjes. Zwerfafval blijft vaak veel langer liggen dan dat men verwacht. Zo blijft een banaan een jaar liggen, kauwgom 20 jaar, een blikje 50 jaar en een petfles voor altijd!

Wat kunt u zelf doen?

Wilt u ook meedoen? Op de website van Nederland Schoon vindt u alle informatie. U kunt via de website bijvoorbeeld een eigen actie starten. Scholen en verenigingen kunnen via de gemeente posters bestellen.