Landelijk vuurwerkverbod tijdens Oud en Nieuw 2021-2022

30 december 2021 Afbeelding ter illustratie van categorie 1 vuurwerk

Door het coronavirus is de werkdruk in de ziekenhuizen erg hoog. Het afsteken van vuurwerk zorgt jaarlijks voor extra drukte op de Spoedeisende Hulp, in de huisartsenposten en voor de handhavers. Daarom heeft het Kabinet besloten dat net als vorig jaar tijdens de jaarwisseling geen vuurwerk verkocht en afgestoken mag worden.

Waarom een tijdelijk verbod?

Tijdens deze jaarwisseling is het verboden vuurwerk te verkopen en af te steken. Door corona hebben ziekenhuizen geen plek voor extra patiënten. Ook is het belangrijk om  de druk op de artsen en verpleegkundigen in de ziekenhuizen en huisartsenposten te verminderen. En ook de druk op de handhavers op straat.

Er geldt een verbod voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’

Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Alleen fop- en schertsvuurwerk (categorie F1 vuurwerk) is nog wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gebruikt.

Door geen vuurwerk af te steken draagt iedereen bij aan het ontlasten van de medewerkers in de zorg, hulpverlening, politie en handhavers.

Carbidschieten is verboden zonder ontheffing

In onze gemeente geldt een verbod op carbidschieten, tenzij er een ontheffing is aangevraagd. De aanvraag dient te worden ingediend maximaal 6 weken voor Oudejaarsavond. Daarmee is de termijn tot aanvraag voor een ontheffing op dit moment verlopen.