Krimpense wensen en bedenkingen op RES teruggekoppeld aan stuurgroep

1 juli 2020

Vandaag heeft het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel wensen en bedenkingen teruggekoppeld aan de stuurgroep van de Regionale Energiestrategie (RES). In april ontving de gemeente de concept-RES van de energieregio Rotterdam Den Haag. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben hier uitgebreid met elkaar over gesproken. Ook zijn er interviews gehouden met inwoners en andere stakeholders en was er een digitale peiling. De resultaten van deze gesprekken zijn opgestuurd naar de stuurgroep van de RES.

Acht wensen en bedenkingen voor het vervolgproces van de RES

Aan elke gemeente uit deze RES regio, de besturen van de Waterschappen en de Gedeputeerde Staten is gevraagd om wensen en bedenkingen de uiten. Krimpen aan den IJssel heeft acht wensen en bedenkingen geuit. Daarvoor is ook gebruik gemaakt van de inzichten die we bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties opgehaald hebben. Er is bijvoorbeeld aangegeven dat het belangrijk is dat de energietransitie betaalbaar en haalbaar is voor iedereen. Daarvoor zijn gemeenten wel afhankelijk van geld en wettelijke randvoorwaarden vanuit de landelijke overheid. En om als gemeente een bijdrage te leveren aan wat er in de RES komt te staan, zijn we afhankelijk van landelijke subsidies en regelingen. Die wijzigen nogal eens. Ook is er extra aandacht gevraagd voor innovaties. Die zijn hard nodig bij de grote uitdagingen van deze energietransitie. De wensen en bedenkingen worden gebruikt bij het opstellen van de RES 1.0. Die moet begin volgend jaar klaar zijn.

Inwoners en ondernemers geven aan graag betrokken te worden bij de energieplannen

Krimpense inwoners maken zich zorgen over de opwarming van de aarde maar ze zien ook kansen voor de onze regio. Als we meer voor onze eigen energie zorgen zijn we minder afhankelijk van energie van buiten de regio. Ook kan het nieuwe werkgelegenheid opleveren. Uit de gesprekken die gevoerd zijn, bleek dat er veel energie zit bij ondernemers en sommige inwoners om bij te dragen aan de energietransitie. Ze gaven aan meer betrokken te willen worden bij de plannen die er zijn of die gemaakt worden. Ze missen een duidelijk toekomstbeeld voor Krimpen aan den IJssel en verwachten dat de gemeente daar meer regie laat zien. Uit de peiling kwam ook naar voren dat inwoners het belangrijk vinden dat Krimpen haar steentje bijdraagt. Wethouder Arjan Neeleman is blij met dit enthousiasme.  “We spraken betrokken en kritische inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Ze gaven vooral aan betrokken te willen worden bij het lokale beleid over energie. De regionale energiestrategie is abstract en staat verder van hun dagelijkse bezigheden in interesses.”

Benut zoveel mogelijk de daken die er zijn voor het opwekken van energie

Bijna alle respondenten waren het er over eens dat de daken in Krimpen zoveel mogelijk benut moeten worden voor het opwekken van zonne-energie. Daarnaast gaven inwoners aan in de regio liever één grote windmolen te zien dan 15 kleine. En liever één grote windmolen in plaats van 15 voetbalvelden voor zonnepanelen. Windmolens in het open landschap van de regio of in natuurgebieden heeft niet de voorkeur. Inwoners zien ze liever langs de grotere wegen of bij bedrijventerreinen. Over wind-op-dijken zijn de meningen verdeeld, maar een kleine meerderheid vindt dit ook geschikt. Een duidelijke boodschap uit de interviews was “Ga goed om met de beschikbare natuur. Als er ergens windturbines of zonnevelden komen, kijk dan goed naar de ruimtelijke inpassing. Combineer bijvoorbeeld zon met lage bebossing en schapen.”

Tips die inwoners en ondernemers meegaven aan de gemeente

De geïnterviewde inwoners en ondernemers gaven ook tips mee. “Blijf met inwoners en ondernemers in gesprek en doe ook wat met de input. Maak nog meer duidelijk waar de gemeente voor staat. Sluit aan bij wat er lokaal speelt en probeer inwoners en ondernemers daarbij te ondersteunen.”

Met de wensen en bedenkingen wordt er in de regio verder gewerkt aan de RES 1.0

De RES1.0 moet begin volgend jaar klaar zijn. Alle andere informatie die opgehaald is in de interviews neemt de gemeente mee bij het opstellen van een nieuwe duurzaamheidsagenda.

Krimpen aan den IJssel hoort bij de energieregio Rotterdam Den Haag

Om te onderzoeken waar, en onder welke voorwaarden, duurzame elektriciteit kan worden opgewekt is Nederland ingedeeld in 30 energieregio’s. Elke regio maakt een energieplan waarin onder andere gekeken wordt naar het opwekken van elektriciteit met wind en zon. Dat noemen we een regionale energiestrategie. Krimpen aan den IJssel zit in de energieregio Rotterdam  Den Haag. 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland werken samen aan een betaalbare, betrouwbare, schone en veilige energievoorziening voor de inwoners van de regio Rotterdam Den Haag en dus ook Krimpen aan den IJssel. Dat doen we samen, want energie en klimaat stoppen niet bij de gemeentegrenzen.